Submission #33

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 13:09
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Развој деце и младих у Дупници
Бугарска
Невладина организација са друштвеним циљем
град Дупница, 2600, област Ћустендилска, трг Слобода бр.1, ПК 20
+359 701/51800; +359 895006014
sdr.razvitie@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
- стимулација развоја деце, младих и других социјалних група у граду Дупница и региону;
- установљвање и популаризација вредности Европске уније;
- организовање и спровођење локалних, регионалних, националних и европских иницијатива у сферама образовања, здравства, туризма и културе у сарадњи са другим организацијама и институцијама у Бугарској и иностранству који имају сличне циљеве;
- успостављање контаката са организацијама у Бугарској и иностранству;
- учешће у националним и пеђунардним дешавањима, а у вези са циљевима.
Развој и утврђивање духовних вредности, грађанског друштва, здравства, образовања, науке, културе, технологије, физичке културе (спорт, туризам) итд.
Деца, млади, особе са посебним потребама и други.
Локална, национална, регионална и међународна област.
СНЦ „РДМД“ располаже са добрим тимом са богатим и разнобразним искуством у изради управљању пројектима. При изради и реализацији пројеката удружења, обично учествују Руководилац, координатор и књиговођа. Осим тима за пројекте, додатносе укључују 5 или више волонтера.
1. Пројекат бр. BG051PO001-4.1.05-0258 „Обрзовна интеграција у граду Дупница – корак ка социјалној и радној реализацији деце и и ученика етничких мањина“ у оквиру ОП РЧР. Укупан буджет пројекта је 159323,76 лева.
2. Пројекат „Прекогранични центар за развој људских ресурса „Перспективе“ у оквиру Програма за прекограничну сарадњу Бугарска – Македонија 2007-2013. Ref: 2007CB16IPO007-2012-3-020. Буджет пројекта је 98200,38 евра“.
3. Пројекат „Реинтеграција затвореника у друштво – проблем нашег друштва“, који финансира СНЦ „РДМД“ – водећа организација која сарађује са Затвором „Бобов дол“ – 2008 година. Укупан буджет пројекта је 95270 лева.
/