Submission #37

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 13:36
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Регионална партнерства за одржив развој (РПОР)
Бугарска
Непрофитна организација, НВО
3700 Видин, ул. Рајна Књегиња 8, стан 7.
+359 887 222 883; +359 94 600 017
vidin_rpur@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење РПОР – Видин има више од 10 година искуства у изради и спровођењу пројеката финансираних из фондова и програма, почевши од програма ФАР, Прекогранична сарадња Румунија – Бугарска 2007 – 2013 година и друге донорске иинституције, када је удружење било водећа или партнерска организација.
Туризам, размена културе, заштита животне средине, омладинске активности
Јавне власти и НВО, млади
Погранични региони у Бугарској, Румунији, Србији
2 особе стално запошљене. Организација располаже са тимом доказаних стручњака из области спровођења обука, развоја туризма, организовања радних састанака и семинара, изложба плесних дешавања, као и регионални развој, животна средина и развој туризма.
Више од 5 пројаката, које је реализовао РПОР – Видин се односе на активности развоја туризма дуж Дунавске долине, културолошке размене народних традија, организовање обука из умеетности и заната. У реализацији досадашњих пројеката спроводиле су се акције за побољшање окружења за развој туризма на Дунаву, у циљу смањења загађења реке. Овај пројекат је допринео подизању свести јавности кроз увођење и промоцију постојећих могућности у вези области Натура 2000 и изградњи вредних средстава која могу бити заштићена заједничким интервенцијама.
/