Submission #38

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 13:42
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Нов пут
Бугарска
удружење
село Хајредин, област Враца, ул. Дафинка Чергарска, бр. 9
+359 898329910
new_road@abv.bg
http://newroad-hajredin.org/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија је да се развијају и утврђују духовне вредности и грађанска јавност, помагање здравственој заштити, образовању, науци и култури, подршка социјално угроженим, инвалидима и лицима која имају потребу за збрињавањем, подршка социјалној интеграцији и личном развитку група која су у неравноправном положају, развој и утврђивање невладиног сектора у јавном животу државе.
Етничка питања, Здравствена заштита, права пацијената, социјалне услуге.
Млади, етничке мањине
регионална
Троје стално запослених, волонтери
Пројекат „Партнерство у подршци предузетништву“ има за циљ да пружи подршку процесима социјалног укључивања и да стимулише развој социјалне економије у три сеоске општине у Бугарској кроз изградњу предпоставки за развој предузетништва, а пре свега предузетништво код угрожених група (жене, млади, роми). Пројекат се реализује до краја септембра 2013 године на територији општина Хајредин, Козлодуј и Мизија.
Циљне групе пројекта су представници НВО-а, представници социјалних установа, представници микро и малих предузећа. Основни ефекат транснационалне сарадње је модел за решавање локалних проблема на један ефикаснији начин користећи богатије искуство мађарског партнера.
Од месеца јуна 2015 године, Удружење Нов пут је почело са реализацијом пројекта „Промоција грађанског учешћа младих рома“, у оквиру Финансијског механизма Европско економског пространства, а у партнерству са Бугарском школом за политику „Д. Паница“. Пројекат је трајао 10 месеци. Пројекат се бавио индетификацијом разлога за низак ниво грађанског учешћа ромске заједнице, индетификовање неопходних знања и вештина које ће помоћи њиховом превазилажењу и промовисању грађанског учешћа и обуке младих рома који су лидери јавног мњења. Циљ је био да млади преносе своје знање и вештине другим члановима своје заједнице и да допринесу позитивним променама у њему. Обучени роми сз развили нефинансијски пројекат везан за важно питање заједнице, са менторима, добро успостављеним политичким и грађанским лидерима. Млади роми су своје пројекте јавно представили на састанцима са локалним заједницама како би се максимално повећао број рома свих узраста.
/