Submission #40

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 13:47
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Центар за омладинске инцијативе Лом
Бугарска
удружење
град Лом, ул. Александар Стамболијски 33
+359 0888867913
mladej@mail.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Подршка промоцији запошљавања, смањења незапослености и промоција младих људи који намеравају да започну мали бизнис, подршка спровођењу програма за образовање, обуку и преквалификацију за младе са циљем да се брзо прилагоде динамичким променама улсова на тржишту рада, одржавање комуникације између локалне, регионалне и међународне сарадње организација са управљачким структурама за учешће у дијалозима решавања проблема младих, подстицање развоја и имплементације омладинских пројеката који спадају у динамику локалног живота за реализацију различитих омладинских иницијатива усмерених ка укључивању младих у друштвене активности, подршка и развој активности физичког развоја, спорта и туризма код младих да превазиђу штетне појаве у друштву, подршка и реализација активности заштите животне средине и едукација о еколошком понашању, социјална подршка деци и младима у ризику, подршка деци и омладини са сметњама у развоју и хроничним болестима.
Питања младих, политике и истраживања
Млади
локални
Волонтери
Још увек немамо реализоване пројекте
/