Submission #41

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 13:54
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Консултативни савет за омладинске политике - Перник
Бугарска
Невладина организација
град Перник, трг Кракра 1, Омладински дом, спрат 2
+359 076/684 231
ksmp.pernik@gmail.com
www.ksmp-pernik.com/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Консултативни савет за омладинске олитике (КСОП) је јавни консултативни орган који је поставио Председник општине Перник и који се бави питањима омладинских политика. У саставу КСОПа су представници невладиних организација са једнаким правима и могућностима за учешће.
Омладинске политике
Млади и омладински радници, организације и институције општине Перник
Општина Перник
Нема стално запошљених
Интеракција између чланова Консултативног савета омладинских политика општине Перник је изражена конкретним иницијативама и активностима у следећим областима:
1. Квалитет живота, здравствене заштите и превенција
2. Очување животне средине и биодиверзитет
3. Култура, спорт и туризам
4. Образовање, обуке и просветна делатност
5. Информације и информационе услуге
6. Развој невладиних организација и грађанског друштва у Општини
7. Спровођење међународних омладинских размена
/