Submission #42

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 15:25
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење РАЈС
Бугарска
Невладина организација
3700 Видин, улица Акад. Ст. Младенов 11, спрат 2
+359 878775805
katyaraycheva@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Циљеви Удружења су:
1. Промоција прекограничне сарадње између Бугарске и Србије за решавање социјалних проблема у пограничном рејону.
2. Подршка развоју хуманитарног сектора и професионалног развоја стручњака који раде на територији истог рејона.
1. Израда, реализација и координација пројектима за развој.
2. Рад на унапређењу и развоју нових социјалних услуга за грађане, са њиховим активним учешћем и поштовањем њихових права.
3. Стимулише предузетништво у сфери социјалне економије.
4. Подржава ангажовање грађанског друштва и његово активно учешће у социјалном развоју.
5. Ради на социјалном укључивању и социјалној интеграцији рањивих друштвених група.
6. Заступа социјална права грађана пред локалним властима.
7. Посредује код других одговарајућих институција на локалном, националном, регионалном и Европском нивоу, приликом спровођења циљева.
организације и институције које су активне у социјалним сферама, корисниции социјалних услуга – деца и одрасли.
Бугарска и Србија
нема стално запошљених
немамо реализованe својe пројекте.
/