Submission #43

Submission information
Submitted by mod-rs
Thursday, November 9, 2017 - 15:30
178.220.54.186
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
НЧ „Братство 1869“ гр. Ћустендил
Бугарска
билиотека
2500 Ћустендил, улица Отац Пасиј, бр. 11
078 52 63 95
chitalishte@bratstvokn.org
http://bratstvokn.org/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Циљ организације је да задовољава потребе грађана које су у вези са развојем и обогаћивањем културног живота, социјалне и образовне активности у насељеним местима где спроводимо своје активности, очување обичаја и традиција бугарског народа, ширење знања грађанима и њихово укључивање у вредности и постигнућа науке, уметности и културе.
НЧ Братство спроводи социјалну политику која је усмерена на развој стваралчког потенцијала талентоване деце и младих са ограниченим финансијским могућностима, пружајући велики део обуке кроз курсове и школе бесплатно.
Областне активности у којима читалиште делује су образовне, културне, омладинске и социјалне активности. Услуге које нудимо су превасходно усмерене тим активностима.
Читалиште Братство 1896 нуди услуге грађанима као што су: курсеви, кругови, дечија музичка школа, језичка школа, Радионица за децу, различити састави и формације усмерене ка очувању и популаризацији богатог културно историјског наследства региона и Бугарске, могућности обучавање и преквалификацију, театрални наступ, изложбе и др. Велики део наших услуга је бесплатан.
Од 2005 године овде се налази и канцеларија Регионални експертско консултантски и информациони центар Читалишта – Ћустендил, који представљ читалишта области Ћустендил.
Од 2006 године шиталиште Братство 1896 је регионална Евродеск тачка. Евродеск је информациона мрежа Европске уније изграђена са циљем да помогне и представи информације и консултације младима и стручњацима целе Европе.
Од 2009 године Представништво Европске комисије у Бугарској је одредило читалиште за Информациони центар мреже Европа Директно. Центар нуди свакакве видове информација које су у вези са Европском унијом.
Од 2011 године Министарство омладине и спорта је поставило читалиште Братство 1896 за Омладински информационо консултативни центар у оквиру Националног програма за омладину. Центар нуди квалитетне и доступне услуге у складу са потребама и интересима младих из области Ћустендил, кроз обезбеђивање информационих, образовних и консултатиувних услуга и промоцију реализованог кроз различите активности и иницијативе.
Једном годишње шиталиште организује: Међународни фестивал класичне гитаре „Акад. Марин Големинов“ www.guitar.bratstvokn.org, Међународни фолклорни фестивал „Пауталија“, Национални фестивал старе градске песме „Певај срце“, Национални литерарни конкурс за поезију „Бињо Иванов“, Међународна камерна музичка академија, Националнии фестивал плеса „Плесна ферија под Хисарлком“, Национални турнир спортских плесова „Горуће звезде Велбжданс“, Конкурс за божићну песму „Божићно признање“ и Национална конференција гитариста Бугарске. Читалиште је коорганизатор Међународног фестивала „Велики учитељи“ и међународног конкурса за пијанисте „Виктор Мержанов“.
У читалишту Братство 1896 су настали: Гитарски оркестар „Ћустендил“, Дечији плесни ансамбл „Струмјанче“, Дечија фолклорна формација „Славејче“, Вокална формација „Нераздвојни“, Вокална формација „Струмски звуци“, Фолклорна формација „Струмски полх“, Студио за модерне плесове „Дебјут“, Хор „Братство“, Туристички хор „Осоговски ехо“, Група за старе градске песме „Певај срце“, Група за латино плесове, Дечија музичка чкола са часовима гитаре, цигулке, клавира, флауте, клавијатуре, хармонике, народног певања, поп и класичног певања, солфеђа и елементарне теорије музике. Овде постоје још и школа за стране језике – енглески и руски језик, курсеви цртања, курсеви за моделинг, курсеви јоге, кржок „Етника“, театар „Авансцена“, дечија театрална студија, театар „Ћустендил“, клубови спортских плесова „Екологиија“, „Родни крај“, „Пријатељи“, „Ја сам бугарче“, Краеведско удружење „Ћустендилски крај“, клуг хумориста „Зелени коњ“ и др.
У читалишту се спроводе филмске пројекције , представе, изложбе, концерти, фестивали и друга културна дешавња као и многа друга дешавања, конференције и семинари, које организује општина Ћустендил, школе, предшколске установе, унутрашње организације, структуре и др.
- деца
-млади области Ћустендил, узраста од 15 до 29 година
- млади у неравномерном положају који немају исте могућности као њихови вршњаци, у смислу социјалних и економских услова, са културиолошким разликама, чланови ромске популације као и млади из удаљених и сеоских места
- омладинске групе и удружења, грађанске организације и НВО, који развијају своје активности на теторији Ћустендила и који раде са проблемима омладинског развоја
- радници и људи у пензији
- шире друштво
Југозападна Бугарска
стално запошљених – 26, запошљених по уговору – 18, волонтери – 150 годишње.
Пројекат: Европски информациони центар мреже Европа Директно
Период спровођења пројекта: 2009 – 2017 година.
Буджет пројекта: 33,309.00 евра
Центар нуди свакакве видове информација грађанима, које су увези са Европском унијом – могућности слободног покрета, рада, образовања у државама Европске уније, одговори на конкретна питања, укључујући и оне који се баве правима грађана као чланова Европске уније - http://europedirect-kn.info/

Пројекат: „Музика, уметност, туризам – за уједињени Балкан“. Патрнери – Музичка школа Ниш, Република Србија. Пројекат је суфинанисран од стране Европске уније кроз Програм за прекограничну сарадњу ИПА Бугарска – Србија.
Период трајања пројекта: 2016 – 2014 година.
Буджет пројекта: 92,291.58 евра
Општи циљеви: Да се ојача и прошири успостављена добра сарадња између општина Ћустендил и Ниш кроз унапређења капацитета и способноси локалних заједница да развијају и спроводе заједничке активности;
Да се продужи процес двеју држава узајамног упознавања и сближавања култура кроз учешће локалних учесника у у културолошким активностима локалног развоја прекограничног карактера.

Пројекат: „Твоја општина ради за тебе. Активирање ефикасног заступања грађанских организација у дијалога са локалним властима“.
Приоритет: Промоција укључивања НВО организација у процесима формулисања политика и доношења решења заједно са институција на локалном, регионалном и националном нивоу.
Тематска област: Демократија, права људи и добро управљање.
Период спровођења пројекта: 27.10.2014. – 26.12.2015. године.
Циљ пројекта: Пројекат ће да ојача комуникацију и обезбедиће нове канале за сарадњу међу НВО сектора и грађана у области Ћустендил и локалниих власти.
Савез народних читалишта.