Submission #45

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 10, 2017 - 13:05
178.220.48.172
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење Објектив
Бугарска
Невладина организација
2300, град Перник, тррг Кракра 1, ОбМД спрат 2
0896 22 50 52
obectiv@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Основни циљеви, прописани статутом / званичним документом удружења организације, су спровођење пројеката у потпуности, а посебно:
• Рад на утврђивању националних и европских вредности у образовању, праву, екологији, здравству, спорту, социјалним политикама за помоћ адаптацији, развој и професионална адаптација младих, лица у неравноправном положају, малолетни и непунолетни.
• Онједињава знање и искуство својих чланова, државних, друштвених и општинских органа и организација, физичких и правних лица за пружање подршке развоју образовања, професионалних припрема и реализацији младих кроз различите форме обука и активности.
• Подржава процес укључивања у друштвени живот и развој личности младих.
Од покретања удружења Објектив у 2007 години, тим је стремио да промовише младима грађанску активност и лични развој. Током година одржали смо овај циљ континуитетом међу члановима организације.
У пролеће 2007 године удружење је било коорганизатор у иницијативи удружења Деца и адолесценти – град Софија, кроз фотоизложбу са темом „Фото драма занемарене деце“ и кроз дискусију са пројекцијама тематских филмова.
Током исте године Објектив је био партнер на пројекту Трговачко индустријска палата у граду Перник за прекограничну сарадњу са регионом Ниш. Циљеви пројекта су били стварање контаката и размене искустава међу невладиним организацијама двеју страна на граници.
Током 2008године удружење Објектив је спровело свој први већи пројекат „Омладинско информационо консултативни центар Перник“ за 2008 годину, реализовајући све пројектно предвиђене активности. Као део свој активности, удружење је организвало специјалан форум на коме је био успостављен Консултативни савет за омладинске политике (КСМП) канцеларије градоначелника Општине Перник. У њега је укључено више од 15 невладиних организација и институција који раде са младима.
Као резултат рада КСМПа, са почетка 2009 године, Општински савет Перник је донео Стратегију за развој младих 2009 – 2011 година и Програм омладинских активности за 2009 годину. Током 2010 године, са решењем градоначелника општине Перник, је изабран први омладински медијатор. Циљ нам је да упростимо доступ информацијама и комуникацију са општинском администрацијом , омладински медијатор има мандат од 6 месеци и бира се по ротационом принципу а на основу предлога чланова савета. Током 2011 године удружење Објектив је учествовало у у активностима КМСПа и у раду омладинског медијатора општине који је представник удружења.
Током лета 2009 године удружење Објектив је добило пројекат за изградњу рекреационог простора у подножју историјске тврђаве Кракра. Пројекат је био део националне кампање „За чистију средину“ коју су спроводили ПУДООС и Министарство животне средине и вода.
Током сеоптембра 2011 године удружење је било партнер на пројекту “Environment is everyone’s business”, који је финансирао Балкански траст за демократију.
Током 2013 године удружење је успешно реализовало пројекат „Омладинска банка - Перник“ који је финансирао ФРГИ, а са циљем активног омладинског учешћа. У оквиру пројекта је био формиран тим од дванаеторо људи који су прикупљали средства кроз благотворне иницијативе, како би се финанирале омладинске идеје на пројектни начин. Пројекат је био надограђен и продужен новим активностима, током 2014 године.
Чланови удружења су активни учесници у различитим националним и регионалним форумима.
Удружење Објектив успешно реализује активности пројекта Омладински информационо консултативни центар Перник, од самог настанка Националног програма у 2007 години, па све до данас. У оквиру тога, сваке године активности се надограђују и развијају са новим темама и начинима рада.
У фокусу активности организације су млади у узрасту од 14 до 29 година.
организација ради са фокусом на младе области Перник, али се укључујемо и радимо активности на националном и и међунардном нивоу
11 чланова и 20 волонтера.
Oрганизација спроводи пројекат Омладински информационо консултативни центар Перник од 2007 године, а центар је један од пилотних пројеката програма. Реализовали смо успешно два пута пројекат Омладинска банка са програмским циљем промоција филантропије, даривања и омладинске активности. Имамо заједнички спроведен партнерски пројекат у различитим пројектима за прекограничну сарадњу, размену младих и размену добрих пракси.
Не.