Submission #46

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 10, 2017 - 13:10
178.220.48.172
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Партнери - Дупница
Бугарска
Удружење од јавног значаја
2600 град Дупница, улица Наиколаевска, бр. 26.
+35970152127
partners.dupnitsa.ngo@gmail.com
www.1oflads.com
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Изградња оптималних услова за одржив и балансиран развој социјално слабих, деце, младих, инвалида, ромске популације региона, економског разојва, инфраструктуре, образовања, културе, спорта и интеграције у друштво.
Омладинске иницијативе и образовне активности.
деца и млади у ризику.
без ограничења.
25 волонтера
1. Иницијатива „РОК АКАДЕМИЈА“ Дупница – почетак активности у 2006 години кроз пројекат Социјално укључивање кроз музику фондације Партнери – Бугарска, а коју је финансирала фондација Спасите децу – Малмо, Шведска. Пројекат је био усмерен ка превенцији напуштања школе и антисоцијалног понашања деце и младих. Изабран је и успешно спроведен један нови начин рада за социјално укључивање и корекцију ризичних понашања деце и младих, а кроз развој њихових музичких способности и разбој стваралачких умећа. Пројекат је основао прву музичку школу за „проблематичну“децу, коју је спровела Спасите децу, Шведска, град Малмо.
2. Пројекат „Rock'n Pop the Borders” – финансиран у оквиру Програма за прекограничну сарадњу Република Бугарска – Република Македонија CCI No: 2007CB16IPO007. Трајање пројекта је било 12 месеци – од 19.12.2013. до 18.12.2014. године. Пројекат је спроведен у сарадњи између Партнери – Дупница, као носилац пројекта и Регионални центар за одрживи развој – Кратово, Република Македонија, као партнер.
Вредност пројекта је била 75,799.40, у која је покривала 100% расхода партнера. Од тих, 48,027.48 евра је било за активности удружења Партнери – Дупница и 27,771.29 евра за Регионални центар за одржив развој – Кратово.
Основни циљ пројекта је био да искористи до сада некоришћене културолошке ресурсе прекограничног региона Бугарска – Македонија кроз заједнички развој и управљање одрживим форматом креативног дебија, разменом идеја и конкуренцијом талентованих младих аутора рока и поп музике из региона и из Бугарске и Македоније. У оквиру пројекта спроведено је: прекогранична конкуретност ауторских песама младих поп и рок група узраста од 13 до 25 година, када је настало 25 дела: 18 бугарских и 7 македноских, покренута је онлајн сцена на којој је спроведено такмичење и гласање публике: www.rocknpoptheborders.com. Близу 10000 људи бирало је 10 најбољих меасама, које су изведена на Концерту Награда за младе ауторе рок и поп музике, а који је био одржан у Дупници 09.08.2014. године, Дана 07.09.2014. у Кратову је одржан промотивни концерт са формом Rock’n Pop the Borders. Културолошка дешавања пројекта су окупила више од 1500 људи уживо и више од 17000 људи онлајн. Све резултате такмичења можете да видите на www.rocknpoptheborders.com.
3. Пројекат Пријатно и корисно у партнерству са ОШ Св. Кирил и Методије из села Јахиново и Ош Христо Ботев из села Самораново. Финансиран је у оквиру Програма Мтел Грант који је финансирао Мобител ЕАД. Вредност пројекта је 17,552.00 лева за период 2011 године. Основни циљ пројекта је повећањезнања за писмену и усмену комуникацију са децом у основном образовању. Циљеви пројекта су: Повећање мотивације за учењем и знањем за правилно писање и говор бугарског књижевног језика код 50 ученика од 2 до 8 разреда у две основне школе у општини Дупница. Повећање знања и оснаживање наставника да користе нове методе. Популаризација и промоција нових метода за учење и предавање лекција бугарског језика и литературе у основном образовању. Наставници пројекта су дугогодишњи наставници бугарског језика и књижевности основног образовања. Заједно са њима, наша деца, у односу на језик који уче и литерарни материјал, су разрадила, редактирала и представила 13 драматизација обрађених тема пред својим вршњацима, родитељима, локалним медијима и осталим заинтересованим. Драматизације су извеле групе средњошколаца обучених младих у виду 13 видео филма, који су окачени на њиховом сајту www.1oflads.com пројекта "Да учествујем у свом животу".
Не.