Submission #47

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 10, 2017 - 13:14
178.220.48.172
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
НЧ „Пробуда 1961“, град Ћустендил
Бугарска
библиотека
2500 Ћустендил, улица Тинтјава, бр. 12
0892 459093
probuda_kn@abv.bg
http://probudakn.org/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Циљ организације је да задовољава потребе грађана које су у вези са развојем и обогаћивањем културног живота, социјалне и образовне активности у насељеним местима где спроводимо своје активности, очување обичаја и традиција бугарског народа, ширење знања грађанима и њихово укључивање у вредности и постигнућа науке, уметности и културе.
Област активности у којима читалиште делује су образовање, култура, омладинске и социјалне активности. Понуђене услуге су усмерена на те активности.
Основне активности читалишта су – спровођење курсева примењене и ликовне уметности, народни плесови, курсеви језика, обуке класичне гитаре, клавира, виолине, хармонике, нардног певања, солфеђа и елементране теорије музике, спровођење информационих кампања различитих видова – 12 август – Међународни дан младих, 9 мај – Дан Европе и др. Читалиште Пробуда 1961 једном годишње организује конкурс за најбоље домаће вино Трифун Зарезан. Читалиште је коорганизатор Међународног конкурса класичне гитаре Акад. Марин Големинов - www.guitar.bratstvokn.org, Међународни фолклорни конкурс Пауталија, Национални фестивал старе градске песме Певај срце, Међународни фестивал клавира Велики учитељ и Међународни конкурс пијаниста Виктор Мержанов.
Читалиште учествује у организовању и спровођењу концерата, фестивала, омладинских образовних изложба и др., заједно са општинама Р. Македоније и Р. Србије.
Од 2009 године у читалишту ради и Омладински волонтерски клуб. Клуб је место где се срећу млади из Ћустендила и региона са циљем реализације различитиих активности, иницијатива, израде и ширења информационих материјала, подржавањем и организовањем различитих информационих кампања за упознавање грађана са њиховим правима као део локалне власти.
Од 2011 године читалиште је информациони центар програма Глобалне библиотеке – Бугарска 2011.
Читалиште располаже са највећом библиотеком у општини Ћустендил. Посетиоци библиотеке имају могућност да се упознају са радом великог броја бугарских и страних аутора. Библиотека нуди читаоцима материјал за кући и за у читаоницу. Располаже са специјализираним делом за рад са младим аудиторијумом. Оријентише и обезбеђује доступ огромном броју информацијама које интересује њене корисницике. Библиотека нуди и лакши приступ читању делима бугарских и светских класика који се изучавају у бугарским школама и универзитетима. Располаже са дечијим одељењем и са одељењем уметности – литература из области теорије и историји уметности. У одељењу Уметности се чувају искључиво ретка издања из личних библиотека различитих композитора и музичара, Марина Големинова (рођен у Ћустендилу), Николе Атанасова (рођен у Ћустендилу), Веселинова Стојанов, Петра Љондева, акадамца Атанаса Куртева и многих других. Велики део тих издања су у малом броју примерака и налазе се једино библиотеци Пробуда 1961. Библиотека нуди богат фонд речника, енциклопедија и других изданија. Током 2009 године је био урађен електронски каталог библиотеке који је објављен и редовно се допуњује на сајту читалишта - http://probudakn.org/.
деца, млади, запослени и пензионери.
У том смислу: млади у неравномерном положају који немају исте могућности као и њихови вршњаци због социјалних и економских проблема, културолошких разлика – припадници рпмске популације, као и млади из удаљених и сеоских рејона.
Групе младих и удружења , грађанске организациј и НВО који делује на територије општине Ћустендил и они који се баве проблемима омладинског развоја.
Општина Ћустендил
стално запошљених 5, по уговору 10, волонтера 150 годишње.
- Пројекат: „Нова шанса – професионална обука и запошљавање незапослених лица у граду Ћустендил“ у оквиру Оперативног програма „Развој људских ресурса“ од 2007 до 2013 године, суфинансирана од стране Европске уније кроз Европски социјални програм.
Период реализације пројекта: 2013 година.
Вредност пројекта: 77,238.51 лев
Општи циљ пројекта је да допринесе ојачавање интеграције рањивих, неактивних и обесхрабрених лица на тржишту рада кроз повећање њихове конкурентности и изградњу услова за сталну запошљеност.
- Једном годишње се организује и спроводи Европска омладинска недеља. Европска омладинска недеља се облежава у целој Европи у месецу мају и укључује догађаје и активности који се организују у свих 33 земље које су део програма Европске уније „Еразмус+“.
Читалиште организује серије дешавања и догађаја, информационих кампања у области Ћустендил и др.
- Једном годишње се обележава Национална недеља читања.
Иницијатива је део мера Националне стратегије за промоцију и повећање описмењавања коју спроводи Министарство образовања и науке.
Током Маратона читања. Деца и млади имају могућност да се упознају са активностима библиотеке читалишта, али и да послушају омиљене приче које читају ћустендилски аутори.
Савез народних читалишта.