Submission #48

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 12:29
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА
Србија
Удружење грађана
ТПЦ Калча, први спрат,ламела Б,локал 43,Обреновићева 46,18 000 Ниш
+38118 514 360
centar@protecta.org.rs
www.protecta.org.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија PROTECTA-е је буђење грађанске свести кроз реализацију акција у областима: демократије, евро-интеграција, културе, заштите животне средине, економског оснаживања становништва, омладинске политике и рада са избеглим и интерно расељеним лицима.

Циљеви PROTECTA-е су:
-Охрабривање и оснаживање независних грађанских и омладинских иницијатива кроз јачање капацитета и свести грађана;
-Унапређивање демократских процеса на локалном, националном и међународном нивоу и јачање улоге грађана у процесима доношења одлука;
-Јачање капацитета организација и институција од важности за развој социјалних, економских и друштвених стандарда
-Оснаживање младих у њиховом економском осамостаљивању
-Подизање свести о проблемима заштите животне средине и стварање здравог окружења у интересу данашњих и будућих генерација.
- Промовисање демократије, демократских вредности и владавине права;
-Развој цивилног друштва и цивилног сектора у Србији;
-Промовисање стандарда и вредности европских интеграција;
-Омладинска политика, стандард, едукација, активизам и волонтеризам;
-Економско оснаживање становништва и привредних субјеката;
-Промовисање иновативних модела социјалног деловања у локалној заједници и одрживи развој;
-Култура и интеркултурална размена.
Млади, грађани и грађанке,цивилно друштво
Национални и локални ниво
3 стално запошљена, 4 запошљена по уговору , преко 30 волонтера
1. МЛАДИ СУ ЗАКОН 2017-Ресурс центар пиротског и нишавског округа,подржан од стране МОС-а, имплементиран у периоду јул-новембар 2017, вредност: 1.181.000,00 рсд
Пројекат је усмерен ка младиме са територије нишавског и пиротског округа, пре свега кроз покретање активизма и промоцију волунтаризма код младих али и развијању компетенција и капацитета удружења за младе и неформалних група да самостално реализују своје пројектне идеје. РЦ је кроз програм подржао 10 пројектних идеја удружења и неформалних група, којима је уз менторску и техничку подршку доделио и грантове за реализацију пројекта. Пројекти су тематски били различити и обухватали више области: међугенерацијску сарадњу, заштиту животне средине,промоција здравих и безбедних стилова живота, уређење јавних простора...

2. МОЈ ЕНЕРГЕТСКИ ГРАД, подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, имплементиран у току 2016.године, вредност 752.000,00 рсд
Пројекат је имао за циљ да промовише иницијативу „Енгаге“, енергетску ефикасност и механизме који препознају грађене као битног субјекта у овом процесу. Такође, да унапреди свест о значају енергетске ефикасности и подстакне грађане а пре свега младе са територије Ниша да се активно укључе у процесе заштите животне средине. Кроз реализацију пројекта сагледана је ситуација у граду Нишу у делу свесности грађана о овој теми, начинима за повећаним укључивањем и информисаношћу кроз испитивање јавног мњења. Такође,дата је могућност младима/студентима да кроз израде студија случаја представе своје виђење проблема и потенцијалних решења.

3. „ЗЕБРА“ - унапређење знања о безбедности деце у саобраћају за ученике нишких основних школа, подржан од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, имплементиран у току 2016. године, вредност 1.180.000,00 рсд
Пројекат је свој фокус имао на подизању свести и потреби за повећањем опште културе понашања у саобраћају како би се повећала безбедност, пре свега деце и младих.Кроз организовањем сета радионица, информисани су и едуковани ученици средњих нишких школа о мерама и начинима којима се безбедност деце и младих у саобраћају моће подићи на виши ниво. Такође, ученицима основних школа представљени су, кроз практичне радионице начини за повећање њихове безбедности у саобраћају, као индиректних учесника.
PROTECTA je члан и оснивачи великог броја активних мрежа и коалиција:
• Коалиција „Иницијатива младих Ниш“, као чланице коалиције спровели смо опсежно истраживање потреба младих у Нишу на узорку од преко 2.000 младих на основу којег је касније израђена стратегија з младе и ЛАП за младе за град Ниш
• Савез организација „АКРИМА“ (PROTECTA је једна од 24 омладинских организација чланица мреже активне на тему борбе против корупције и организованог криминала)
• Члан КОМС-а
• Члан НАПОР мреже, (Национална Асоцијација Практичара Омладинског Рада) и акредитовани за примену и унапређење стандарда програма омладинског рада од стране НАПОР-а
• Члан BEWMAN мрежа (тренутно броји 12 чланица еколошких организација које се баве лобирањем за правилно поступање и управљање Е-отпадом)
• Члан међународне мреже за борбу против организованог криминала – ФЛАРЕ
• PROTECTA је била оснивач Европских Кућа у Нишу, Пироту и Врању
• Суоснивач и партнер са општинама Пантелеј и Палилула у подршци и финансирању Канцеларије за младе
• Кампања “Сви исти - сви различити” (PROTECTA је била једна од 9 чланица-оснивача кампање у Србији)