Submission #49

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 12:55
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење грађана ''Кокоро'' - Бор
Србија
удржење
19210 Бор, Ул. С. Ковачевића 15 Л1, Србија
+381 30 24 96 761
kokorom@mts.rs
www.kokoro.org.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Misija je da eфикасним коришћењем постојећих ресурса, подршком стручњака и активизмом младих, успостави квалитетну и свеобухватну подршку појединцу и групама у ризику, обезбеди доступност услугама, активном партиципацијом корисника, транспарентношћу и сталним унапређењем капацитета самих пружалаца услуга.
Основана 13.03.2004. године на иницијативу групе грађана, професионалаца из области социјалне, здравствене заштите и образовања, који су били ангажовани у програмима психосоцијалне подршке угрожених група, код других НГО. Непосредни повод је уочена потреба развијања подршке деци и младима из породица које немају довољно знања за развијање просоцијалног понашања и одговора на њихове потребе због чега су онемогућени да презентују очекивано понашање а неинформисаност и заблуде социјално их искључују и отежавају развијање пуних потенцијала. Недостатак сервиса и механизама подршке и оснаживања у заједници, представљали су фактор одржавања и заузимање пасивне позиције због чега је покренута иницијатива са циљем превенције, подршке и оснаживања најосетљивијих појединаца и група, пре свега деце и младих на унапређењу квалитета живота.
деца и млади
територија Србије и прекоограничних суседа
3 запошљена по уговору, волонтери (годишње 25)
1.''Промена на боље'' (21.12.2015-21.08.2017), укупна вередност:201,007.86 ЕУР Подршка и оснаживање деце и младих у ризику и са проблемима у понашању и сукобу са законом и њихове породице. Успостављање соц. Услуге Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању.
2. ''Сазнај о животу '' (01.12.2010 – 30.11.2011), укупне вредности: 97 710,74 € ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија Примарна прев. адолесцентне злоупотребе дрога и других ризичних понашања младих.
3. ''Посредовањем до промене'' (07.12.2016-06.12.2017), укупне вредности 53 000 € Европска унија , Обуке, промоција, презентација и спровођење медијације (породичне, између мал. Учиниоца и оштећеног, за ситуације дискриминације, парничне у заједници...).
МОДС