Submission #50

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 12:58
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Клуб за оснаживње младих 018 (КОМ 018)
Србија
Невладина организација, удружење грађана
Ђуре Стругара 1, 18000 Ниш, Србија
+38163552430
kom018@hotmail.com
www.kom018.org.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ18) основан је 2007. и регистрован 2008. као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је основни циљ оснаживање капацитета младих и промоција интеркултуралности, демократичности, људских права (пре свега права младих и деце и женска права), неформалног образовања, мобилности, ЕУ интеграција, културе, са посебним фокусом на уличну културу, инклузије младих из мањинских и маргинализованих група, здравих стилова живота економског оснаживања младих и заштита животне средине, као и волонтеризма и активне партиципације младих у свим сферама друштва. Мисија КОМ 018 је да кроз развој и реализацију развноврсних програма оснажи младе људе да активно учествују у животу заједнице и да решава њихове проблеме и потребе, и да тај начин допринесе изградњи квалитетнијег живота младих и локалне заједнице. КОМ 018 је организација снажних ресурса као стабилан члан друштва и друштво у коме сви млади људи развијају властите потенцијале и активно учествују у животу локалне заједнице и душтва у целини.
Рад са младима, активно учешће младих у свим сферама друштва, борба против говора мржње, против свих видова дискриминације, социјална инклузија, омладинско предузетништво, интеркултурални дијалог, промоција интеркултуралности, међународна сарадња младих, промоција и заштита људских права.
Млади, млади из угрожених друштвених група, маргинализовани млади, млади са потешкоћама и националне мањине.
Локални, национални и међународни ниво.
Ангажовани по пројекту, волонтери и тренери.
1. "Play for Inclusion", 01.08.2016. до 30.04.2017. године, 59,000.00 ЕУР, Ерасмус +, Европска Комисија. КОМ 018 је са партнерима и спортским клубовима из Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније, Бугарске, Италије и Грчке спровео различите активности у ових 7 држава, а са циљем пружања компетенци омладинским радницима и волонтерима да користе спорт и игру у раду са младима, посебно са младима у ризику и малолетним делинквентима, оснаживања младих да промовишу универзална правила спорта, као што су поштовање, толеранција, тимски рад, солидарност, фер плеј и сл., у локалним заједницама и повезивање омладинског рада на европском нивоу.

2. "Hate Fighters Network - Work plan 2016", од јануара до децембра 2016. године, 48,000.00 EUR, EYF, CoE. У 2016.години Мрежа бораца за људска права – Hate Fighters Network је спровела Hate Fighters годишњи план, који укључује тренинг за младе из 8 држава у Нишу, локалне радионице и акције у 8 држава, као и завршну конференцију у Сарајеву, БиХ. Hate Fighters Network је иницијатива КОМ 018, Србија и SPPMD, Makedonija, а сем ове две организације чланице мреже су и Црвени Криж Ново Сарајево – Босна и Херцеговина, ИДА – Бугарска, New Vision – Албанија, United Societies of Balkan – Грчка, Du vent dans les cordes ASBL – Белгија, Beyond Borders – Италија и Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu – Пољска. Организације окупљене око Hate Fighters програма су у 2016. години радиле на подизању свести о опасности говора мржње и промовисању активног укључивања младих у борбу против говора мржње кроз креативне методе (фото, графика, хип хоп музика и плес).

3. "Creativity Creates Change", 01.03.2016. до 31.05.2017. године, 102,900.00 ЕУР, Erasmus +, Европска Комисија. КОМ 018 је имплементирао пројекат „Creativity Creates Change“ у оквиру Ерасмус + програма – Грађење капацитета на пољу младих, са својим партнерима: Савет за превенцију малолетничке делинквенције (СППМД) – Македонија,
International Development Alliance – Бугарска, Црвени Криж Ново Сарајево – Босна и Херцеговина, До-Ло-Ри – Албанија, Greenways SCE – Грчка, Eurobug – Ирска и Du vent dans les cordes ASBL (DVDLC) – Белгија, окупљајући младе из 8 држава да истражују креатативне методе које се користе у омладинском раду у различитим деловима Европе. Кроз сет активности за мобилност и грађење капацитета партнерске организације су дискутовале и училе о томе како користити урбану културу у раду са младим људима и како се ова култура може користити за промотивне кампање.
Чланство у КОМС-у.