Submission #53

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 13:23
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Друштво за развој креативности
Србија
Удружење
Улица Мајора Тепића бб, 18220 Алексинац, Република Србија
+381 18 802 004
okdrustvo@gmail.com
www.okaleks.org.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија организације је активно учествовање у развоју локалне заједнице, јачање активизма грађана и младих подржавањем грађанских иницијатива као и сарадње свих чланова заједнице са циљем развијања потенцијала и квалитета цивилног друштва.

Циљеви: Промоција социјалне и економске стабилности, развој грађанског друштва, грађанског активизма и демократије, као и неговање мултикултуралности и очување природног и културног наслеђа.
-Јачање цивилног друштва; - Оснаживање и активно укључивање маргиналних група у друштвене токове; - Залагање за родну равноправност и подршке грађанским иницијативама; - Стварање услова за интезивније укључивање младих у јавни живот;- Јачање постојећих капацитета учешћем у едукативним програмима; - Пружање подршке и помоћи маргинализованим групама;
Млади, деца, жене, грађани, маргиналне групе (стари, деца и особе са посебним потребама, сеоско становништво, ромска популација, избегла и расељена лица, чланови самохраних породица)
Република Србија и Балкан
Запослени по уговору
1.“Отворена капија за нови почетак“ (јун 2014 – Децембар 2015. године), Програм ЕУ „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са интелектулним и менталним тешкоћама“; Вредност: 181000 евра; Опис: развој процеса деинституционализације и капацитета локалне заједнице и креирање услуга за особе са интелектуалним и менталним тешкоћама (Становање уз подршку, Дневни центар), промоција инклузије особа са проблемима менталног здравља; Реализоване су активности обука, изградња монтажног објекта, припрем аи селекција корисника за осамостаљивање, развијање услуга Становања уз подршку и Дневног центра, програми подршке породицама и кампања;
2.Пројекат „Друга шанса“ у склопу финансијског програма БЦИФ-а и Хонландске Скан фондације; Период реализације је 2011. и 2012. година; Вредност: 14500 евра; Опис: Подршка бившим зависницима психоактивних супстанци из целе Србије и са територије општине Алексинац и корисницима Центра за рехабилитацију зависника у селу Витковац у општини Алексинац ; Реализоване су радионице (о пољопривредној производњи и рада на рачунару као и активног тражења посла), посете мобилног тима, филм и радијске емисије, трибине и кампања; Циљ пројекта био је смањење степена рецидива, маргинализације и дискриминације бивших зависника психоактивних супстанци увођењем нових програма ресоцијализације и подизањем свести грађана о проблемима зависности;
3.Пројекат „Здрава храна за здраво дружење“ у склопу финансијског програма Млади у акцији; Период реализације је 2010. година; Вредност: 15000 евра; Опис:29 оро младих из Словеније (Шентјур), Србије (Алексинац), Мађарске (Тисзадоб) и Хрватске (Гвозд) учествовали на креативним и еколошким радионицама и дружењима, обиласцима и промовисању здравих стилова живота. Пројекат је реализован у Словенији;
МОДС, ЛОМ;