Submission #54

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 13:36
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Удружење Развојно-иновативни центар Ниш
Србија
Удружење
Ул. Доњоврежинска 6/3, 18 000 Ниш
+ 381 (0) 18 581 214; + 381 (0) 63 106 33 46
ricnis@yahoo.com
/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Свеукупни друштвено-економски и привредни развој и просперитет локалних заједница, са посебним освртом на правну, здравствену и социјалну заштиту грађана, екологију, енергетску ефикасност, обновљивих извора енеергије и заштиту животне средине, одрживост пољопривредне производње, рурални туризам и очување природног, историјског и културног наслеђа као и запошљавање социјално угрожених категорија грађана у циљу смањења сиромаштва.
1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области социјалне заштите и одрживог локалног економског развоја, 2. Организује само или заједно са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре, квизове знања, трибине и друге облике едукација у области социјалне заштите и локалног економског развоја у области пољопривреде и руралног развоја, енергетике и имплементације ЕУ стандарда, 3. Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на социјалну заштиту, локални економски развој, енергетске ефикасности, пољопривреде и руралног развоја и омладинског предузетништва, 4. Израђује базе података о броју угрожених лица и потребама угрожених категорија грађана за алтернативним облицима социјалне заштите, 5. Организује релевантне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији, афирмацији, изради и имплементацији пројеката у области социјалне заштите и локалног економског развоја, 6. Организује волонтерске акције за помоћ старим и другим угроженим категоријама грађана, у области заштите животне средине (пошумљавање и озелењавање јавних и других површина), 7. Ради на социјалној инклузији угрожених група грађана, 8. Сарађује са школама, универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству, које се баве социјалном заштитом и локалним економским развојем у циљу стварања бољег пословног амбијента, 9. Афирмација и развој социјалне заштите са посебним освртом на иновативне услуге, управљање услугама и њихово планирање, унапређење људских права и квалитета живота и здравља грађана, јачање капацитета за израду и имплементацију пројеката уз активно укључивање младих са посебним освртом на сеоска подручја. Посебна пажња се посвећује активацији младих у сеоским срединама кроз умрежавање са другим организацијама ради остваривања заједничких циљева. Удружење је регистровано у јединствени регистар удружења младих, удружења за младе и њихових Савеза под бројем 502.
1. социјално угрожене групе грађана (стари, млади, инвалиди и незапослени у статусу социјалне потребе),
2. Сеоско становништво са посебним освртом на жене,
3. Националне мањине,
4. Школска омладина и предузетници,
5. Деца и њихове породице.
Нишавски регион, Република Србија, Стране државе
По уговору, волонтери
За мој лепши завичај, Јачање наталитета, Етно-музеј – Копајкошара, Запошљавање младих за одрживи развој, Социјална Асистенција кроз међусуседско искуство – САНЕ и др.
/