Submission #57

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, November 17, 2017 - 17:16
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Организација за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом ...Из Круга Ниш
Србија
Удружење грађана
Епископска 72б/3, 18106 Ниш, Србија
+381 63 77 96 251
izkruganis@gmail.com
/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Побољшање услова живота особа са инвалидитетом, решавање заједничких проблема и пружање помоћи као и побољшање друштвеног положаја жена са инвалидитетом у Србији и остваривање људског права на живот без насиља и дискриминације.
Правно саветовалиште за особе са инвалидитетом које се одржава једном недељно сваке среде у сарадњи са адвокатском комором Ниш; Психолоско саветовалиште; Заказивање гинеколошких прегледа.
млади, студенти, девојке и жене са инвалидитетом
Територија Града Ниша и околине
1
Бесплатна правна помоћ за девојке и жене са инвалидитетом – од 2011 и тренутно
Подршка обележавању „Недеље жене са инвалидитетом“
”Храбрије до посла” подржан од стране Министарства омладине и спорта
Из Круга - Србија