Submission #58

Submission information
Submitted by mod-rs
Sunday, November 19, 2017 - 11:58
178.149.77.177
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Савет ученика средњих школа Града Ниша
Србија
Неформална група у процесу регистрације
Расадник број 7, Ниш, Србија
+381 64 8839396
savetucenika@gmail.com
/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија "Савета ученика" заснива се на промоцији правих вредности, које средњошколцима помажу да се на најбољи начин интегришу у процес ваннаставних активности и тиме науче пуно корисних ствари које ће им значити како у формалном тако и у неформалном образовању.
Мноштво радионица о омалдинској политици једне су од услуга. Оне пружају ученику да научи нешто ново и тиме стекне знање са којим ће директно учествовати у доношењу одлука које се тичу свих средњошколаца. Наравно, стална интеракција са институцијама града доприноси стицању искуства и нових сазнања.
Средњошколци, родитељи, предменти насатавници.
Нишавски округ
Волонтери.
"Оснаживање младих кроз ученичке парламенте" Реализован у периоду од 2013-2014 год. , финасиран из буџета Града Ниша.Обиласком свих средњих школа у граду информисали смо средњошколце о значају ученичког парламента.

"Млади лидери" пројекат је реализован у периоду од 2014-2015 финасиран из бџета Града Ниша. За циљ имао да креира и младима помогне да пронађу себе као тим лидере. Овим пројектом дотакли смо се озбиљне теме која се зове ''Одлив мозгова".

"Ученичке новине" пројекат финасиран из буџета Града Ниша.Реализован у периоду од 2016 и још увек траје.''Ученичке новине'' за циљ имају да промовишу праве вредности и тиме допринесу знању ученика.Овај пројекат је кроз сам концепт новина имао и хуманитарни карактер.
/