Submission #4

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, July 26, 2017 - 14:10
178.220.154.79
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб
Србија
удржење грађана
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Република Србија
+381 (0) 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
http://www.oknis.org.rs/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија Отвореног клуба је стварање једнаких могућности за развој деце и младих афирмацијом различитости и других демократских вредности, кроз оснаживање младих за активно и одговорно учешће у својој заједници. Неки од важнијих циљева су: Оснаживање деце и младих едукацијом и развојем социјалних вештина; заговарање за остваривање људских/дечијих права и њихова промоција; подршка процесима европских интеграција развојем свести грађана о вредностима ЕУ; успостављање и развијање медјународне сарадње, самостално и кроз програме ЕУ; промоција интеркултуралности, родне равноправности и толеранције; унапређење демократских процеса на локалном и националном нивоу и јачање улоге младих у процесима доношења одлука; подршка омладинским иницијативама јачањем капацитета младих; подршка развоју цивилног друштва умрежавањем, заговарањем и подизањем свести грађана о њиховом учешћу у одлучивању; промоција и развијање волонтеризма на свим нивоима у региону и други.
Програм Омладинске мреже; Програм безбедности деце на интернету; Волонтерски програм; Пројекти едукације и развоја социјалних вештина; Пројекти заговарање и оснаживање маргинализованих група; Пројекти подршке развоју цивилног друштва; Пројекти међународне сарадње.
деца и млади, од 5 до 30 година, из целе Републике Србије, чланови омладинских организација, васпитачи и наставници, родитељи и грађани.
локално, регионално, национално, погранично, Европа
16 - 4 у радном односу, 4 по уговору са пуним радним временом и осморо са пола радног времена, десетак сарадника-волонтера и 40 активних младих – чланова организације
1. Глас младих (јануар 2015 – тренутно): Локација: Србија, Црна Гора, Албанија, Косово*, Босна и Херцеговина; Активности: Регионална конференција; пилотирање “Youth Wellbeing Index-a”; тренинг на тему социјалних медија; “Story-telling” регионална радионица; “Story-telling” такмичење; развој и одржавање веб странице; “Simplicity” радионице; “Simplicity” кампања; регионални тренинг на тему комуникација и преговарање; Редефинисање Индекса о заштити деце, састанци партнера, регионална радионица за примену Индекса, презентација Индекса по земљама и примена Индекса, избор новинара, истраживачко новинарство и креирање чланака у вези приоритетних области из Индекса, кампање у свих 5 земаља засноване на доказима; припрема препорука, израда брошуре и презентација препорука на национланом нивоу, као и Европској комисији. Уопштено, ојачани су капацитети Национланих мрежа за децу из 5 земаља и региона, као и регионлана мрежа Чајлпакт да спроводе анализе, мониторинг и заговарање на такав начин да деца и млади који су у ризику од сиромаштва и социјалне искључености имају снажнији глас. Донатор: Европска комисија – Јачање цивилног друштва – Оперативни грант за ИПА ЦСО Асоцијације – Подршка регионланим тематским асоцијацијама; Вредност: 164.000 ЕУР годишње

2. Мрежа младих за инклузивно друштво (април 2013 – октобар 2014): Локација: Србија - Ниш, Београд, Ужице, Врање и Алексинац; Активности и резултати: Реализовано истраживање о ставовима деце о инклузивном образовању на узорку од 1000 деце; реализовани тренинзи о мониторингу и заговарању и форум театру за 30 младих из Ниша, Београда, Алексинца, Врања и Ужица; реализовнао 25 форум представа у поменутим градовима; Реализоване трибине, локалне акције и кампања заговарања које су допринеле промоцији људских, дечјих и мањинских права, а посебно права на квалитетно образовање деце; Реализоване панел дискусије са родитељима и наставницима на којима су представљени резултати истраживања и дефинисане препоруке за унапређење имплементације инклузивних принципа; Креиране препоруке у којима су сажети крајњи резултати свих активности које су реализоване током пројекта, уручене су представницима локалних власти у Нишу, Београду, Врању, Алексинцу и Ужицу; Одржана завршна конференција. Кроз реализоване активности директно је укључено 3.150 деце и младих и 425 одраслих, а путем промотивног материјала и медија о циљевима и резултатима пројекта је информисано најмање 10.000 читалаца и гледалаца. Донатор: Делегација Европске уније у РС – ЕИДХР програм; Вредност: 99.724 ЕУР

3. За миран суживот младих у југоисточној Србији (децембар 2010 – децембар 2012): Локација: Србија – Ниш, Пирот, Прокупље; Активности и резултати: Одржано 96 радионица на тему интеркултуралности, 48 радионица форум театра и 48 филмских радионица на којима је учествовало око 200 младих, представника Ромске и не-ромске популације; Припремљене 3 форум представе у мешовитим групама, које су приказане укупно 12 пута у 3 града; урађена 3 сценарија и снимљени материјали, режиран један педесетоминутни филм; организован тродневни излет до Војводине, 4 посете институцијама и посета Делегацији ЕУ у Београду. Донатор: Министарство спољних послова Краљевине Белгије; Вредност: 200.720 ЕУР
Отворени клуб је члан више националних мрежа (KOMС, Живети заједно, МОДС, ФЕНС, СЕКО, СЕКОНС, Европска мрежа против сиромаштва - Србија), једне међународне (Еурочајлд/Eurochild из Брисела) и једне регионалне мреже (ЧајлдПакт/ChildPact из Букурешта). Такође, један је од оснивача НАПОР-а и има добру сарадњу са бројним НВО, локалном влашћу и институцијама. Отворени клуб је водећа организација у Коалицији за мониторринг инклузивног образовања, чланица Коалиције за мониторинг права детета и део Конзорцијума „Партнерство за одрживи развој“.
Previous submission Next submission