Submission #5

Submission information
Submitted by mod-rs
Tuesday, August 1, 2017 - 15:05
178.220.69.34
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Центар локалне демократије ЛДА
Србија
удружење грађана
Сретена Марковића 9, 19350 Књажевац, Србија
+381 (0) 19 730083
ldacss@aldaintranet.org
www.lda-knjazevac.org
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Неформалном едукацијом социјалних актера, информисањем, умрежавањем и промовисањем принципа активног грађанства Центар локалне демократије ЛДА пружа подршку демократском, социјалном, економском и културном развоју локалних заједница у којима ради.
У складу са нашом мисијом, спроводимо две врсте активности:
• Активности на локалном нивоу које подстичу међусекторску сарадњу социјалних актера и учешће грађанки и грађана у животу локалне заједнице;
• Активности на међународном нивоу које подстичу децентрализовану сарадњу локалних самоуправа и удружења из Србије, региона Западног Балкана и Европске уније.
Услуге подразумевају организовање програма неформалне едукације, креирање услова и успостављање механизама за учешће грађана/ки у процесима доношења одлука на локалу, активности умрежавања на локалном и међународном нивоу и програма размене добрих пракси са другим локалним заједницама из Србије, региона Западног Балкана и ЕУ.
• Млади
• Локалне власти
• Удружења грађана
Централна, јужна и источна Србија; Западни Балкан; ЕУ.
Две стално запослене особе, 5 сарадника/ца запослених по пројектним уговорима и 7 волонтера/ки.
Пројекат: ‘’Balkan Regional platform for youth participation and dialogue / Регионална платформа за учешће и дијалог младих Балкана”
Период: 01.01.2015. до 31.12.2018.
Укупна вредност: 813.632,00 евра
Донатор: Европска унија кроз програм Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations - Support to Regional Thematic Associations и Општина Књажевац

Кроз стварање Регионалне мреже за локалну демократију Балкана и низ локалних и регионалних омладинских структура и активности, овај пројекат има за циљ да допринесе структурирању регионалне тематске сарадње и координације између ОЦД и јавних власти из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Косова * и Србије и помогне у побољшању окружења за активизам и учешће младих, посебно младих са мање могућности из Мостара, Приједора, Завидовића, Никшића, Пећи, Суботице, Књажевца, Кавадараца и Скопља.
Током 2016. године овај пројекат је добио награду Кровне организације младих Србије КОМС за најбољи пројекат којим се развија омладински активизам кроз међународну сарадњу.


Пројекат: ''Наши грађани за нашу општину''
Период: 29.08.2016. до 30.06.2017.
Укупна вредност: 1.348.100,00 рсд
Донатор: Европска унија, Влада Швајцарске и влада Републике Србије кроз програм Европски ПРОГРЕС и Општина Власотинце

Циљ пројекта је унапређење добре управе у општини Власотинце кроз:
• унапређење процедура финансирања локалних удружења грађана из општинског буџета и
• стварање услова за активније учешће грађана/ки и локалних удружења грађана у процесима доношења одлука и стратешких докумената на локалном нивоу.

Током реализације пројекта реализована је серија обука за представнике локалне администрације, локалних институција и локалних удружења грађана на теме транспарентног финансирања пројеката локалних удружења из општинског буџета, партиципативног буџетирања и учешћа јавности у изради локалних стратешких докумената; израђен је пакет докумената и водич за транспарентно финансирање удружења из општинског буџета; организоване су две јавне расправе са грађанима и реализована јавна кампања за мотивисање грађана за укључивање у процесе доношења одлука на локалном нивоу, у њиховој заједници.


Пројекат: ‘’Успостављање волонтерског омладинског инфо сервиса – Инфо тачка Књажевац’’
Период:06.06.2016. до 28.02.2017.
Укупна вредност: 462.500,00 рсд
Донатор: Министарство омладине и спорта републике Србије
Кроз оснивање првог локалног волонтерског омладинског инфо сервиса у општини Књажевац повећана је доступност програма мобилности младима општине Књажевац а уједно су створени подстицајни услови за њихов активизам и волонтеризам на локалу. Овај сервис, организован по оделу ''млади за младе'', бави се прикупљањем, селекцијом и дистрибуцијом информација о програмима и услугама које омогућавају (националну и међународну) мобилност младих као и пружањем подршке младима општине Књажевац приликом пријављивања за учешће у тим програмима или коришћење таквих услуга. Поред тога, овај сервис се бави и популарисањем волонтеризма и омладинског активизма кроз примере добрих пракси са локала.
• Европска асоцијација за локалну демокртаију – АЛДА
• Регионална мрежа за локалну демократију Балкана
• Мрежа организација за децу Србије - МОДС
• Кровна организација младих Србије - КОМС