Submission #6

Submission information
Submitted by mod-rs
Monday, August 7, 2017 - 13:54
77.46.202.166
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
АзБуки
Србија
удружење
Булевар Немањића 20а/24, 18000 Ниш, Србија
+381 (0) 65 2760962
info@azbuki.org
http://www.azbuki.org/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија Удружења је развијање демократских вредности, културе и традиције.
Концепт пројектних активности фокусира се на афирмацију младих, промоцију друштвених и демократских вредности, као и на повезивању локалних и образовних институција у циљу подршке младима и њиховом укључивању у међународне токове.
Млади и деца.
Међународна (ЕУ).
30 активиста / волонтера.
име пројекта Желим да останем у Србији
период 16.11.2016.-15.05.2017.
вредност 741.000,00 РСД
финансијски програм МОС
кратак опис Пројекат „Желим да останем у Србији “ пружа подршку младима у остваривању доприноса при решавању проблема локалних заједница, указујући на значај процеса стицања личних, социјалних и радних вештина. Циљ пројекта је да се млади оснаже у избору и похађању адекватног, и пре свега, квалитетног образовања, како би касније могли да учествују у активном раду и унапреде стање у земљи. Резултат пројекта огледа се у повећању броја младих којима су аргументоване предности домаћег образовања као и останка и запошљења у земљи из које потичу. Очекивани ефекат је, свакако, веће интересовање за студије у Србији, мањи број младих који емигрирају из Србије и самим тим напредак у сферама које ће располагати високошколованим кадром.
Сајт пројекта: http://zelim.azbuki.net/

име пројекта Вилиндеца из Вилин града
период 01.10.2016. – 31.12.2016.
вредност 100.000,00 РСД
финансијски програм Град Ниш
кратак опис Овај пројекат је првенствено намењен деци са интелектуалним сметњама и инвалидитетом, деци без родитељског старања и деци са сметњама у развоју ради њиховог укључивања у нормалне токове савременог друштва. Циљ нам је да истакнемо да су они као и сви други, да их ситуација у којој се налазе или посебне потребе не разликују од друге деце, тј. да и они могу победити изазове, уз помоћ својих вршњака – основаца и волонтера. На тај начин се врши инклузија деце са посебним потребама у друштво. Такође, имамо за циљ да децу нижих разреда основних школа привучемо читању књига и креативном мишљењу, где би укључили и децу из различитих социјалних и националних група, нарочито децу ромске националности.
Сајт пројекта: http://vilindeca.azbuki.net/

име пројекта Млади дебатери
период 29.09.2015. – 18.01.2016.
вредност 98.880,00 РСД
финансијски програм Град Ниш
кратак опис Пројектом су укључени млади из средњих и основних школа. Волонтери удружења АзБуки и ГРОФ – ученици средњих школа у Нишу, након дводневних психолошких и дебатних радионица настављају вршњачки едукацију младих из основнох школа. Укључене су различите основне школе – због убухвата различитих социјалних, националних и демографских група, тако да су укључене основне школе: Цар Константин, Радоје Домановић, Ђура Јакшић – Јелашница, Јован Јовановић Змај – Малча. Најмлађи корисници пројекта кроз неформално учење развијају своје способности мишљења, комуникације, толеранције, одлучивања, а пре свега ће активно учествовати у локалној заједници и корисно проводити слободно време.
Сајт пројекта: http://debateri.azbuki.net/
Напор, КОМС