Submission #9

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, August 18, 2017 - 13:28
178.220.18.44
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
УГ „NEXUS-Врање“
Србија
Удружење грађана
Немањина 21, 17500 Врање, Србија
+381 (0) 17 7481 484
nexusvranje@gmail.com
www.nexusvranje.com
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Давање доприноса стварању хуманог друштва кроз креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка унапређењу квалитета живота лица у стању социјалне потребе, подстицању активизма грађана, истраживачком раду и образовању.
Јачање капацитета грађанског друштва, подстицање мултикултуралне и мултиетничке сарадње, смањење сиромаштва кроз оснаживање угрожених група, сензитизација друштва у односу на положај маргинализованих група, промоција и подршка процесима доношења одлука и јавних политика и активна сарадња са свим међународним и невладиним организацијама и удружењима грађана.
Социјално угрожене групе (млади, Роми, жене, деца, особе са инвалидитетом, избеглице и мигранти итд.)
Јужна Србија
Стално запослене 4 особе – професорке разредне наставе, психолошкиња. Тренутно је додатно ангажовано по различитим уговорима 12 особа, око 50 активиста од којих су већина припадници маргинализованих група, а организација у својој бази има сараднике различитих профила које повремено ангажује.
Назив пројекта: Образовање за права детета Врање
Период реализације пројекта: Јануар 2013 – децембар 2021.
Најзначајнији резултати пројекта:
• Kреирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији.
• Ојачани капацитети школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета
• Оснажена деца, родитељи и други чиниоци образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама
У првом циклусу (2013 – 2015) остварено је следеће:
- Тренинзи за наставнике о правима детета
- Тренинзи за чланове ученичких парламената о правима детета
- Тренинзи за родитеље о правима детета
- Примена образовања о правима детета у редовној наставни у свим разредима основне школе
- Реализoване акције ученичких парламената и Савета родитљеа са циљем промоције права детета на нивоу партнерских школа
- Израђени Индикатори остварености права детета у образовном систему
- Креирана два приручника о правима детета и то за рад са наствницима и рад са Ученичким парламентима, као и ресурс пакети за наствнике за примену образовања о правима детета у редовној настави.
Пројекат реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са 5 огранизација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији.
Партнерске организације: Удружења “NEXUS - Врање” из Врања, “Имам идеју” из Краљева, “Друштво за заштиту деце и младих - Отворени клуб” из Ниша и “Центар за креативни развој” из Књажевца.
Буџет: 101.317,00 ЕУР
Донатор: Швајцарска Песталоци дечја фондација

Назив пројекта: Промена на боље
Период реализације пројекта: Децембар 2015 – у току (до августа 2017)
Најзначајнији резултати пројекта: Успостављање дневних центара за малолетнике са проблемима у понашању у Врању и у Бору и наставак рада Дневног центра у Београду; Лиценцирање услуге и пуна оперативност у периоуду трајања пројекта у две наведене општине; 120 деце и младих са проблемима у понашању обухваћено активностима у Дневном центру у Врању који показују позитивне промене; Смањен ниво рецидива међу младима корисницима Дневног центра; Постигнута функционална међусекторска сарадња и садржајна подршка корисницима; Међу локалним и националним доносиоцима одлука подигнута свест о важности превенције анти социјалног понашања и ресоцијализације деце и младих са проблемима у понашању а уз успостављену локалну услугу.
Партнери: ИАН Београд (Међународна мрежа помоћи), НВО Кокоро – Бор као носилац пројекта
Буџет: 201.000,00ЕУР
Донатори: Делегација Европске Уније у Републици Србији кроз програм подршке социјалној инклузији угрожених група укључујући и Роме кроз различите локалне социјалне услуге.

Назив пројекта: Хитна подршка у храни, потрепштинама за зиму и хигијенским артиклима избеглицама и мигрантима у Србији
Период реализације пројекта: Новембар 2015 – у току
Најзначајнији резултати пројекта: Пружена најосновнија хуманитарна помоћ избеглицама и мигрантима који су пролазили ткз: „мигрантску руту“ и задржавали се привремено у прихватним центрима у Прешеву и Бујановцу.
Подршка је подразумевала дистрибуцију хуманитарне помоћи кроз коју је подржано више од 40000 избеглица и миграната – пакетима хране, пијаће воде, одећом, обућом, основним хигијенским средствима... обезбеђене су и полупрофесионалне машине за прање и сушење веша као и неопходна опрема за боравак људи у центрима (постељине, јастуци, пешкири); Кроз рекреативне активности подржано је преко 2000 деце и малолетника избеглица и миграната.
Буџет: 500.000,00ЕУР
Донатори: CARE International Балкан уз подршку донатора: Ministry of Foreign Affairs of Norway,START FUND/Save the Children, CARE France from Paris City Hall, AXA & BNP donors, CARE Немачка, Луксембург.
Мрежа организација за децу Србије - МОДС.