Submission #12

Submission information
Submitted by mod-rs
Friday, October 20, 2017 - 16:52
178.220.51.149
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Центар за креативни развој - Књажевац
Србија
Удружење
Трг ослобођења 1/5, 19350 Књажевац, Србија
+381 (0) 19 735 470
ckr_knjazevac@yahoo.com
ckrknjazevac.org.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија Центра за креативни развој – Књажевац је залагање за унапређење положаја деце и младих на свим нивоима засновано на демократским вредностима и принципима партнерства између цивилног, јавног и пословног сектора.

Циљеви Удружења су:
1. развој активног учешћа деце и младих у друштву,
2. оснаживање деце и младих за укључивање у процесе доношења одлука,
3. организовање деце и младих у креативне сврхе,
4. подршка деци и младима да остваре своја права,
5. развој интеркултуралних вредности код деце и младих,
6. подршка родитељима, старатељима и интитуцијама које раде са децом и младима.
Основне активности удружења су: Неформално образовање и тренинзи, интеркултурално образовање, омладинске размене, информисање деце и младих, развој активног учешћа деце и младих, подршка деци и младима у остваривању својих права, подршка родитељима и институцијама које раде са децом и младима...
Деца и млади, запослени у институцијама које раде са децом и младима
Општина Књажевац, Зајечарски округ
Запошљених по уговору: 5; Волонтера годишње: 20
Пројекат „Образовање за права детета“ – од 2012 до данас / Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета. Пројекат се реализује у партнерству пет организација из Књажевца, Ниша, Врања, Краљева и Ужица и десет основних школа. Пројекат који има следеће циљеве:
- Да креира модел примене образовања о правима детета у редовној настави у 10 пилот школа у Србији
- Да ојача капацитете школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и примењују образовање о правима детета
- Да оснажи децу, родитеље и друге чиниоце образовног система за активно учешће у промоцији и примени права детета у школама
Пројекат финансира „Pestaloci Children Foundation“ из Швајцарске, вредност пројекта: 350.000€.

Пројекат „Млади у ћоше“ - јул 2013 - јануар 2014 / Пројектом је уређен простор омладинског клуба „Омладинско ћоше“ уз активно учешће младих у планирању и реализацији ове активности и промовисан је значај омладинског активизма кроз организовање културно-уметничких манифестација.
Пројекат је финансиран кроз Програм донација „Зајечарске иницијативе“ и фондације „Искорак“, вредност пројекта: 5.000€.

Пројекат "Живети заједно" - од 2006 до 2011 / пројекат који развија интеркултурални дијалог и активну партиципацију младих Пројекат је реализован у два трогодишња циклуса у партнерству са организацијама из Ниша, Алексинца, Зајечара, Краљева, Новог Пазара, Ужица и Пожеге. Основани су омладински клубови који у већини организација још увек активни. У сарадњи са средњим школама развијан је програм интеркултуралног образовања. Организоване су интеркутлуралне размене младих у Пеалоци дечјем селу у Швајцаркој.
Пројекат је финансирала „Pestaloci Children Foundation“ из Швајцарске вредност пројекта: 800.000€.
Центар за креативни развој – Књажевац је члан Мреже организација за децу Србије – МОДС, Тимочка мрежа, Национална Асоцијација Практичара/ки Омладинског Рада (НАПОР).