Submission #13

Submission information
Submitted by mod-rs
Tuesday, November 7, 2017 - 14:20
178.220.67.183
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Тимочки омладински центар
Србија
Удружење
Зорана Радмиловића 5а/12, 19000 Зајечар, Србија
+381 19 441091
office@toc.rs
www.toc.rs
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија ТОЦ-а је да смањи ризике (здравствене, економске, социјалне) и ризично понашање младих, кроз подстицање креативности, јачање активизма и партиципације младих на локалном и националном нивоу.
• ПОМАК (јачање локалног економског развоја кроз креативне индустрије; рад на већој запошљивости младих и њиховој бољој конкурентности на тржишту рада);
• Млади у ризику (креирање институционалног оквира за бригу о младима у ризику, заговарање за решавање проблема младих и повратак њиховог поверења у институције, вршњачка едукација, превенција и заштита деце и младих од сексуалог узнемиравања и искоришћавања на Интернету, превенција ХИВ-а, АИДС-а и полнопреносиви болести код вулнерабилних група, заштита и унапређење људских права);
• Кликни зелено (промоција здравих и безбедних стилова живота и очување животне средине).
Грађанско друштво у Србији, са посебним освртом на младе.
Зајечарски и борски округ
4 стално запослених, 10 хонорарних сарадника ангажованих по потреби, 30 волонтера.
• ПОМАК – Простор за креативно деловање и пословну инкубацију, 14.12.2016 - 15.10.2017, Развојна агенција Србије
• ВОЛОНТЕРИ ПОМЕРАЈУ ГРАНИЦЕ; 23.11.2016 - 22.02.2018; ЕУ кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија; створимо услове за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз волонтирање.
• Кликни зелено – CSOnnect, 26.10.2016 - 26.10.2017, Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу, pодићи капацитете мреже партнера у источној Србији да могу активно да прате припрему, усвајање и праћење локалних и националних политика из области животне средине, као и преговарачког поглавља 27.
ТОЦ је оснивач и члан КОМС-а (Кровне организације младих Србије), НАПОР-а (Националне асоцијације практичара/ки омладинског рада) и НКД (Националне коалиције за децентрализацију) мрежа.