Submission #16

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 13:18
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Омладински дом - Враца
Бугарска
Омладински дом – структура локалне власти
3000 Враца, бул Други јуни, бр. 10
092/626503 0879837764
youth_house@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Одговарајућа средина, која доприноси социјалном укључивању младих и њиховом развоју; промовисање грађанског образовања и обуке;
- ефикасна превенција извршитеља противправних активности код деце и младих и њихово социјално укључивање;
- изградња нових партнерстава у друштву са јасник и видљивим користима за кориснике; савремена сцена за развој талената, стваралачких умећа и културолошко изражавање младих.
Пружање квалитетних информационих услуга, нудећи актуелне, систематичне и доступне информације.
- Коришћење разноразних форми за упознавање младих са јавним институцијама у Р. Бугарској и Европској унији. Иницијативе које популаризују права деце, људи са посебним потребама, равноправност полова и друге облике дикриминације.
- Обучавање омладинских лидера са циљем да млади учествују у локални и регионални живот. Подршка раду УОБСа са циљем промоције његове значајности.
- Популаризација неформалног образовања и изградња услова за стваралашка умећа и културолошки дијалог код младих.
- Размена искустава и добрих пракси код омладинских организација ради стварања дуготрајних партнерстава.
- Изградња система савремених модела и интерактивних метода приликом спровођења активности у складу са:
- превенција код различитих видова завистности, агресије, асоцијалног понашања;
- повећање самопоштвоња и самопуздања, формирање знања за супростављање негативним утицајима околине;
- истраживање специфичних потреба и бриге за учеснике;
- подстицање учешћа младих у демокрастском животу на локалном, регионлном, националном и међународном нивоу;
- постизање сарадње са културолошким одељењима амбасада и културних центара у другим земљама;
- побољшање и оптимизација са побратимљеним градовима, оснивање заједничких пројеката;
- имплементација заједничких културолошких пројеката између институција култура и боразовања и удружења грађана;
- изградња система вредности кроз активности уметности, културе, истраживања и очувања историјског наслеђа;
- ажурирање и обогаћивање репертоара уметничких и спортских манифестација у Дому. Шира потрага за талентима кроз учешће у домаћим и међународним фестивалима и форумима.
деца и млади, неформална омладинска удружења, НВО, образовне, културне институције и грађанска удружења у граду.
национални и међународни.
стално упошљених - 13, по уговору – 10, волонтери 35 чланова Ученичког Општинског Савета - Враца.
Омладиснки информационо консултативни Центар (МИКЦ) – 2012 – 2015 године. Национални програм за младе 2011 – 2015 године, Подпрограм 1.
Спровођењем пројекта МИКЦ, циљ у Враци је био да се пруже доступне, квалитетне и временски одрживе услуге, на основу потреба, интереса и приоритета младих у граду и области, које ће побољшати лични, професионални и друштвени развој.
Пројекат је усмерен ка омладини узраст од 15 до 29 годинм омладинским радницима и других специјалности који су ангажовани у омладински развој града и региона.
МИКЦ прикупља, обрађује, анализира, представња и расподељује велики опсег актуелних информациј. Нуди психолошке, здравствене и правне консултације стручњака.
Омладински дом – Враца је део Грађанске мреже „Активна јавност Враца“.