Submission #19

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 13:40
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Ја волим Врацу
Бугарска
Непрофитно удружење за спровођење активности од општег значаја
гр. Враца 3000, опш. Враца, ул. „Генерал Леонов“ бр. 17.
0898 592827
sn.kamenova@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
1. Да развија и утврђује науку, образовање, културу и уметност у Бугарској;
2. Да подиже квалитет образовања код рзличитих узраста;
3. Да утврђује европске стандарде у областима науке, образовања и уметност;
4. Да партиципира у очувању фолклорних традиција и у васпитањау националног индетитета код младих поколоња;
5. Да открива и развија децу и младе са тлентима;
6. Да помаже личном развојуповећању квалитета живота код житеља и младих иѕ Враце;
7. Да доноси одржива решења за укључивање деце и младих у јавни живот у складу са њиховим могућностима;
8. Да одређује активности за постизање других циљева, које је донела Скупштина, а који нису у сукобу са циљевима Удружења наведених изнад;
9. Да реализује пројекте и иницијативе у подршци младима и у њиховим реализацијама.
1. Организује и спроводи образовно – квалификационе семинаре и квалификационе обуке, симпозијуме, семинаре, округле столове, конференције и друге националне и међународне форуме, који се тичу циљева;
2. Нуди консултативне и образовне услуге, социјалне услуге за рад са децом са здравственим проблемима, за рад са децом из домова и са сличним људима;
3. Разрађује и спроводи програме за развој способне деце и младих у неравноправном положају;
4. Сарађује и учествује у израду нових технологија за образовање и уметност које су усмерене различитим нараштајима;
5. Организује иницијативе за децу и одрасле, у сарадњи са другом НВО организацијама и домаћим и страним предавачима;
6. Сарађује са локалним и државним органима доносиоцима одлука, структурама цивилног друштва, националним и међународним организацијама;
7. Изграђује партнерства, учествује у консултативним саветима, коалицијама, конзорцијумима, мрежама за спровођење активности који су у складу са сличним циљевима и значајним социјалним проблемима;
8. Израђује активности за развој и популаризацију физчког образовања и спорта;
9. Учествује у локалним , националним, европским и међународним програмима и пројектима и организује медијска обавештења у саклду са циљевима Удружења;
10. Открива спонзоре и донаторе за пордшку активности Удружења;
11. Спроводи и друге сктивности које су у складу са законом.
млади у узрасту од 15 до 35 година, (са приоритетом од 15 до 29 година).
општина Враца.
У овом тренутку, у организацију раде оснивачи на добровољној бази. Средњи годишњи број волонтера – 200 људи.
Волонтерске иницијативе са еколошким и социјалним циљевима:
Реновирање дечијих тргова у делима Челопек, Косталево, Мраморен и „Младост“ – Враца;
Реновирање спортских центара у селу Чирен, терена за кошарку и игралиште у ППМГ „академија“ Иван Ценов - Враца
не.