Submission #21

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 13:50
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Активно друштво
Бугарска
удружење
3700 Видин, к-с „Сједињење“, блок 3, сп. 5, ст. 14, канцеларија 3700 Видин, трг Бдинци бр. 2
+359 894 23 22 54
aktivnoobshtestvo@gmail.com
aktivnoobshtestvo.org
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
- Учешће у утврђивању Европских вредности: Људско достојанство, Слобода, Демократија, Једнакост, Владавина права и Поштовање људских права.
1. Да помаже јавним дискусијама за потпуно спровођење европског законодавства и стандарда у Републици Бугарској;
2. Да помаже развоју грађанске, еколошке и политичке културе и подизању грађанске информисаности о њиховим правима, слободи и механизмима за постизање тих права и слобода.
- Изградња могућности за развој, социјално укључивање и радну упошљеност грађана, са посебним акцентом на омладину.
- Промоција толерантности, солидарности и равноправности међу полова;
- Промоција и подршка представљању услуга интеграције угрожених група младих у друштву, укључујући незапослене и студенте, етничке маниње, особе са инвалидитетом итд.
- Да заступа, брани и развија интересе и потребе младих кроз развој иницијатива које имају за циљ: промоцију и поштовање основних људских и грађанских права; побољшање квалитета живота младих и борба против антисоцијалних појава у друштву.
- Промоција и развој формалног и неформалног образовања, волонтирање, грађанског активизма и грађанске одговорности код младих, формирање активне грађанске позиције и развој активности и инцијатива усмерених ка социјалном укључивању младих у друштву и њиховом активном учешћу у процесима доношења решења у држави.
- Спровођење активног и ефикасног дијалога у сфери грађанског активизма и изградња одрживог механизма за дијалог са државном администрацијом за складишћење, развој и инвестиције у грађанском сектору.
- Рад на повећању квалификација чланова удружења и изградња, развој и координација мреже представника (координатори) на регионалном и секторном нивоу.
- Креирање и одржавање лојалних партнерских односа са сличним организацијама на националном, европском и међународном нивоу.
- Учешће у креирању политика, стратегија и пракси за животну средину на свим нивоима и промоција учешћа јавног сектора у управљању животном средином, укључујући:
1. дистрибуција еколошких знања и примена искустава Европске уније и других страних ефективних искустава из области заштите животне средине и приступу информација;
2. подизање информисаности друштва о животној средини;
3. пружање помоћи компанијама, удружењима, локалним властима и другим корисницима система за управљање животном средином и ревизијом;
4. заштита интереса грађана и организација одговорном политиком о заштити животне средине и приступом информацијама јавних институција области заштите животне средине;
5. подршка обезбеђивању могуће децентрализације и дерегулације субјеката успешно уведених у систем за управљање животном средином;
6. организовање програма за заштиту животне средине и грађанског образовања различитих узраста.
Омладинске активности, Волонтеризам, Образовање и обука, Израда анализа и извештаја, Израда и вођење пројеката, Информационе и консултативне услуге.
Млади, Локалне општине, Локалне власти, НВО.
Област Видин.
петоро људи на осам дужности (рад по уговору), 100 волонтера током године.
1. Име пројекта: МИКЦ Активно друштво
Период: 01.01.2017. – 31.12.2017.
Национални програм за младе – Министарство омладине и спорта,
Буджет: 44,495.50 лева.

Опис: Имладински информационо – консултативни центар (МИКЦ) – Активно друштво финансира Министарство омладине и спорта, а у оквиру Националног програма за младе. Центара МИКЦ-а има у целој држави. Центри пружају информационе и консултативне услуге у областима: омладински предузетништво и професионална оријентација, превенција ризичног и девијантног понашања, израда и спровођење пројеката, животна средина и здравље.

Теме за обуку: израда и спровођење пројеката. „Изградња тимова и знања за рад у тиму“, „Прво запослење“, „Екологија и очување животне средине“, „Знања комуникација. Невербална и вербална комуникација. Евикасно презентовање и говор пред публиком“, „Волонтеризам – привлачности, мотивација и развој волонтера. Добре праксе за омладински волонтеризам“, „Механизми за ефикасан узајамни дијалог невладиних организација и државних и локалних власти. Структурни дијалог. Добре праксе“.

Обележавање: 5 октобар – Дан волонтера, 9 мај – дан Европе, 29 јун – Да реке Дунав и 12 август – Међународни дан младих.

Спровођење еко кампање

2. Име пројекта: „Омладинска банка Видин“
Период: 01.07.2016. – 01.07.2017. године
ДонаторЧ Фондација „Фабрика грађански иницијатива“ (ФРГИ) у оквиру програма Омладинска банка
Буджет: 4,762.00 лева

Опис: Програм Омладинска банка се реализује пре свега у источној европи, као што у Бугарској има 12 омладинских банака. Омладинска банка Видин представља тим састављену од 12 младих са узрастом од 15 до 25 година и координатором. Тим организује и спроводи скупове и кампање за прикупљање средстава. Са прикупљеним средствима, а на основу конкурса, се финансирају пројекти младих до 25 година. До данас омладинска банка Видин је финансирала пројекте из области екологије, образовања, здраве исхране и здравог живота, волонтеризма и културонг наслеђа и традиција.

3. Еко кампања „Спаси једно дрво“
Од 2014 године Удружење спроводи еко кампању „Спаси једно дрво“. Кампањом се разпрострањују специјални контејнери, где се прикупља непотребна хартија која се накнадно рециклира. Са прикупљеним средствима од рециклаже и од донација се једном у току године, саде различите врсте биљака на различитим местима у области. Даосадашњи резултат: преко 5 тона скупљене и рециклиране хартије, засађено 80 комада, 5 врста цвећа и храстова ради оплемењивања градских средина, 200 комада дрвета – липе и брезе, посађених на дечијим игралиштима у Видину, као и у општини Брегово и ново село, посађено 20 врста уникатних биљака у граду Видину.
Кампања укључује: младе, школе, локалне институције, грађане, бизнис, НВО итд.
Удружење „Активно друштво“ гради сопствену мрежу са члановима из области и државе.