Submission #22

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 13:53
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Бугарски Омладински Форум
Бугарска
Невладина организација од јавног значаја
Врбово, општина Чупрене, 3951, ул „Трећа“, бр. 6
+359886370213
bulgarianyf@gmail.com
bulgarianyf.eu
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Оснофни циљ БОФ су:
- Иницирање и подршка друштвено корисним активностима, које директно и индиректно утичу на остваривање омладинског потенцијала;
- Подршка младима у љиховим напорима да формулишу свеобухватну, дугорочну и одрживу визију за љихов развој у Бугарској;
- Развој непопуларних туристичких дестинација у Бугарској и популаризација бугарске историје и културне баштине међу младима.
Омладинске политике, омладинско предузетништво, неформално образовање, професионално образовање, туризам.
Млади од 13 до 30 година.
Национална.
1 стално упошљен, 21 волонтер.
- "Youth Entrepreneurial Spirit! (YES!)" – од 29 маја до 6 јуна 2015 године, Белоградчик; „Еразъм+”; Омладинска размена која је окупила 30 учесника из Бугарске, Хрватске, Румуније, Велике Британије, Мађарске и Шпаније у месту Чупрене и Белоградчик, Бугарска. Главни циљ “YES!” је био да усмери омладинско предузетништво као кључну компетентност и да укаже на значај креативности, иницијативе, поверења, прорачунато преузимање ризика, организације и флексибилности. Главни циљ је био да се покажу предности предузетништва у руралним подручјима и да се учесницима представе начини и средства за спровођење љиховим предузетничких идеја.

- „Обука, пракса и инцијативе у области туризма (ОПИТ)“ – од 16 до 30 април 2015 године је спроведен у хотелском комплексу Анастасија Ресорт & spa 5* који се налази у Неа Сиону, Грчка; „Еразъм+”.
Пројекат ОПИТ ја заједнички напор конзорцијума у којем улогу координатора организације је имао Бугарски Форум Младих. Циљ пројекта је био да унапреди теоретско знање, вештине и компетенције код 80 учесника из три стручних школа туризма, угоститељства и прехрамбених технологија, из различитих региона у земљи, али и из стручне школе за туризам и администрацију „Алеко Константинов из Сепареве бање“, затим из Професионалне гимназије прехрамбено хемијских технологија из града Дупнице и Професионалне гимназије за трговину и угоститељство из Враце.

- „Без онлајн мржње“ – од15 септембра 2016 године до 31 јануара 2017 године. Кампања и фотоконкурс су били организовани од стране Бугарског Омладинског Форума. Награде су обезбедиле приватне компаније. Кампањом „Без онлајн мржње“ Бугарски Омладински Форум је настојао да покаже своју подршку промоцији „Покрет језиком без мржње“ на локалном и националном нивоу. Ово је иницирао и спроводио Савет Европе са циљем да се спречи говор мржње на мрежи у свим његовим облицима, укључујући и оне који највише утичу на младе људе, као што су киберизмамата и киберомразата. Са „онлајн без мржње“ Бугарски Омладински Форум је покренуо кампању која има за циљ да скрене пажњу друштва и институција на алармантни тренд насиља у школама, где се у многим случајевима јавља управо говор мржње на интернету. Званични сајт: http://nonlinehate.eu.
Бугарски Форум Младих је један од оснивача и координатор конзорцијума „КОМ“, у коме је укључена и стручна школа за туризам и администрацију „Алеко Константинов“ из Сапареве бање, Стручна школа за прехрамбено хемијску технологију из Дупнице, као и стручна школа за трговину и угоститељство из Враце.