Submission #23

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 14:01
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Омладински покрет за рурални развој у Бугарској
Бугарска
НВО (удружење)
гр. Ботевград 2140, бул. „Трећи март“, бр. 1, ул. В, сп. 2, ст.4
+359 887 449163; +359 887 505544
ymdrab@abv.bg
www.ymdrab.eu
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
- да стимулишемо слободну грађанску иницијативу младих у сеоскким регионима;
- да генеришемо нове идеје и да реализујемо различите активности у подршци личном и друштвеном-образовном развоју младих са села;
- да поделимо и разменимо информације и искуства са другим омладинским и сличним организацијама, на различитим нивоима, код нас и у иностранству;
- да сарађујемо са националним и међународним институцијама у области неформалног омладинског образовања, размену култура, спорта, очувању средине и др.;
- да помажемо младе са села који су у неравноправном положају;
- да стимулишемо активно друштвено укључивање и успешне креативне реализације омладинске заједнице сеоских региона Бугарске и др.
- Израда и реализација стратегија, програма и пројеката у подршци младих из сеоских региона Бугарске;
- Подршка социјалном развоју и успешној професионалној реализацији младих у селима, која се налазе у неравноправном положају у односу на своје вршњаке;
- Очување средине и културног наслеђа Бугарске;
- Сакупљање , обрада и анализа садржаја и перспективног развоја на селима и сеоским регионима;
- Информационо – консултативна активност код омладине са села, односно законодавство у Бугарској и поједностављивање права и одговорности младима;
- Помоћ младим талентима и младима са потребама;
- Заступљивање и др.
млади (укључујући и младе у неравноправном положају) и омладински радници.
активности спроводимо на локалном, националном и међународном нивоу.
активности организацијe спроводе чланови УСа на добровољној бази. Немамо по уговору стално упошљен персонал. Немамо спољне сараднике за рад на одобреним пројектима.
„Нека буде један од Вас“
- Период: 01.05.2016 – 31.10.2013 год.
- Буџет: 22180 евра
- Програм: „Млади у акцији“ Европске комисије
- Опис: 35 омладинсх радника и експерата иа Источне Европе су се окупила у лепом „поморском главном граду“ Бугарске, град Варна, да би усавршили своја знања и искуства у пружању помоћи младима са језичко-говорним проблемима. Тренинг „Нека буде Један од Вас“ је био организован од стране Омладинског покрета за рурални развој у Бугарској у партнерству са још 5 организација из различитих европских земаља. Учествовали с омладински консултанти, руководиоци пројекта, логопеди и волонтери који активно раде са младима са комуникационим проблемима у Литванији, Латвији, Естонији, Румунији, Пољској, Бугарској и Аустрији. Обуку је спровео међународни експертни тим. Учесници су се упознали са могућностим савремених метода за рад са младима са комуникативним проблемима, који су промовисали своје активно учешће у друштвеним процесима и на тржишту рада. Развили су сарадљу између себе за инвоцаије и добре праксе. Размениили су идеје и искуствваа али су и продобили практична искуства за превазилажење на проблема које носе језичко-говорне потребе, ниско самопоштовање и социјална изолација младих. Посетили су неколико центара за децу и младе са посебним потребама и придружили су се у реалном раду са љима.
Пројекат је био награђен за квалитетно спровођење од стране „Центра за развој људским ресурсима“. Осим тога ј био и изабран за један од 35 најбољих пројеката за младе у Европи од стране Европске комисије и био је награђен у време званичне прославе Европске Омладинске Седмице 2015 године у Бриселу.

„Да пружим руку“
- Период: 01.05.2012 год. – 31.10.2012 год.
- Буџет: 23392 евра
- Програм: „Млади у акцији“ Европске комисије
- Опис: Основна пројектна активност ј била међународни образовни курс, у коме је учествовало 40 омладинских радника и експерата из Литваније, Латвије, Естоније, Кипра, Бугарске и Холандије. Учесници су били логопеди, руководиоци пројекта и волонтери који раде са децом и младима са језичко-говорним проблемима. Током тренинга учесници су добили експертна знања водећих европских стручњака у раду са децом и младих са комуникативним проблемима. Учили су и један од другог, размењивали искуства, знања и савете. Теоретске сесије су биле много добро усклађене са практичним делом, како индивидуално тако и у малим радним групама. Посетили смо логопедски центар, где смо видели добре радне праксе у раду са децом са комуникативним проблемима. Срели смо се и са представником Министарства за образовање, омладину и науку, са ким ско дискутовали о државним политикама у неформалном образовању младих са посебним потребама. Пројекат је био награђен наградом „Добре праксе за 2012 год.“ У оквиру Програма „Млади у акцији“.

„Глас Младих – Глас Промене“
- период 20-27.02.2013 год.
- буџет 9000 евра
- Програм: Европска омладинска фондација Савета Европе
- Опис: Основна пројектна аткивност је била седмоднева сарадња двадесетседморо младих у општини Ботевград са представницима локалних власти, нациооналних и европских омладинских непрофитиних организација. Радили су заједно у изради опште позиције за активноукључивање младих са села у демократски живот и у процесе доношења решења на свим нивоима. На крају пројекта учесници су израдили једну општу Декларацију. Тај документ одражава основне изазове са којима се, по љиховом мишљењу, срећу млади са села, потреба кој имају ка политици и законодавним институцијама. Као и потеницијална улога коју имају сами младих и омладинске организације у испуњивању тих потреба. 1. Демократија и омадинско Учеће; 2. Социјално укључивање младих и 3. Млади у различитим друштвима. (http://ymdrab.eu/images/statement_bul.pdf).
Од 2008 год. Омладински покрет за развој сеоских региона у Бугарској је пуноправни члан европског омладинског покрета движение MIJARC Europe (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) (www.mijarc.net/europe). Покрет обједиљује 12 омладинских организација из целе Европе као и преко 150 000 младих људи који настњују сеоске регионе на континенту. То је бруга по величини међународна организација омладине са села у Европи. Два пута су наши предтавници били бирани за чланове Управног одобора покрета (European team) , а због својих активних и креативних међународних омладинских активности су на крају бирани и за Предцедавајућег MIJARC Europe.
Исто тако наша организација је пуноправни члан и светског омладинског покрета MIJARC World (www.mijarc.net), који обједињује непрофитне организације младих из сеоских региона на четири континента – Азија, Европа, Африка и Латинска Америка.