Submission #25

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 14:29
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Фондација “П.У.Л.С.“ – Позитивне способности појединца у друштву
Бугарска
Невладина организација
град Перник, 2300, улица Средец 2
076/60 10 10
pulse.women@gmail.com
http://pulsfoundation.org/
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Мисија – Стварање услова за изградњу хармоничних односа код људи кроз развој њиховог емотивног и менталног потенцијала, на основу једнакости, разумевања и толеранције, што води ка успешној интеграцији и личном остваривању у друштву.
Циљеви
Основни циљеви организације су:
1. да суделује и стимулише у интелектуалном, професионалном и духовном развоју, као и да повећава општи статус бугарски жена;
2. да штити права жртава насиља, робља и других видова експлоатације, као и оних који су зависници од наркотика, у правцу социјалне интеграције и личног развоја;
3. да разрађује и спроводи пројекте и програме подршке за жртве насиља, робља и других видова експлоатација, као и оних који су зависници од наркотика и њихових породица;
4. да изграђује и развија стручне програме за установљавање жртава насиља и насилника;
5. да изграђује и развија програме обука за рад са људима који су жртве насиља, робља и других видова експлоатација, као и за оне који су зависници од наркотика и за њихове породице.
6. да утиче на државне и општинске институције и невладине организације који се баве решавањем проблема у приоритетним областима;
7. да даје подршу омладинским иницијативама и да гради омладинске превентивне програме.
Мултидисциплинарни приступ у радудаје могућност организацији да предлаже:
- кризни центар,
- кризна интервенција,
- психолошке консултације,
- дугорочни психотерапеутски рад,
- породично саветовање и рад удвоје,
- правне услуге и вођење предмета,
- социјална медијација,
- социјално посредовање,
- радна терапија,
- групе за лична искуства,
- супервизију,
- обуке.
- људи жртве насиља – физичко, психичко и/или сексуално насиље, жртве или потенцијалне жртве насиља и/или белог робља или других видова експлоатације,
- деца која живе у дисфункционалним породицама, са асоцијалним понашењем, деца бескућници и адолесценти у опасном окружењу,
- ромска пополација – специфична подгрупа,
- интравентно употребљавање наркотика (ИУН),
- адолесценти и млади у ризику,
- представници институција и експерти који раде на развоју деце (највише са законодавним и хранитељским системима у Југозападном региону),
- шире друштво.
регионални; Фондација учествује и у националним и међународним мрежама.
од 8 до 12 упошљених са пуним и непуним радним временом, 30 – 40 волонтера годишње.
2015 – 2017 година – Програм „Омладинска банка“ – Омладинске инцијативе за подстицање деце и младе на креативност и прикупљање средстава. Средства за пројекат - „Радионица за грађанске иницијативе“.

Мај 2015 – мај 2016 године – „Свест и креативно размишљање – пут ка промени“ – Превентивне активности, прикупљање и размена искустава на националном и међународном нивоу по питању употребе новим психоактивних супстанци код младих. Средства за пројекат – Фонд за билатералне односе на национлном нивоу у оквиру финансијског механизма Европског економског пространства (ФМ ЕИП) и Норвешки финансијски механизам (НФМ).

2013 – 2015 – „Свеобухватни приступ у раду са децом и породицама које су погођене насиљем, југозападни регион“ окупља стручњаке југозападног региона за превенцију и рехабилитацију деце жртве насиља (са фокусом на сексуално насиље) и њихове породице. Средства за пројекат – ОАК Фондација.
Учешће у Савезу за заштиту од насиља на основу пола, Национална мрежа за децу, Консултативни савет за омладинске политике општине Перник. Фондација „П.У.Л.С.“ је у регистру организација који пружају подршку жртвама белог робља – немачка база података КОК (НВО мрежа и координацијска канцеларија која се бави белим робљем), у европској платформи за борбу против белог робља, као и у Global Modern Slavery Directory – организација која прокупља информације о жртвама белог робља за невладин сектор.