Submission #27

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 15:25
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Омладински покрет за будућност
Бугарска
Непрофитна организација од јавне користи
гр. Монтана, ж.к. „Младост“ – 2, бл. 44, ул. Б, сп. 8, ст. 24
0884 227 012
ml.poriv@mail.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Непрофитна организација „Омладински покрет за будућност“ – Монтана је непрофитна организација основана 2005 г.
1. Да развија и утврђује духовне и културне вредности у грађанском друштву;
2. Да мобилизује омладински потенцијал за његово интелектуално и духовно уздизање кроз методе и средства уметности;
3. Да представља могућности за обуку свих узрастних група за потпуну реализацију индивидуалним могућности сваког појединца;
4. Да ради и да се брине за сваког члана друштва који је у неравноправном положају, без обзира на пол, расу, религију, узраст, образовање и друго, на основу неравноправног положаја у друштву;
5. Обука чланова душтва у неравноправном положају о остваривању њихових гарантованим правима, као и обезбеђивање стручне помоћи приликом њихових остваривања;
6. Да предлаже законодавној и извршној власти идеје за прмену и разбој нормативних актова који се тичу заштите и права људи у неравноправном положају
1. спровођење курсова организованих у форми плеса и музичке школе;
2. пробе и курсови разлитих уметности;
3. спровођење лекција писмености и семинара о историји и савременим тенденцијама и постигнућима уметности плеса;
4. организовање концерата у земљи и иностранству ради популизирања уметности и изражавања учења;
5. организовање фестивала и изложби;
6. иницирање друштвених дебата са циљем упознавања друштвених и државних институција са проблемима људи у неравноправном положају;
7. остваривање и подршка контаката са државним и локалним властима, као и са сродним профитним и непрофитним организацијама у држави и иностранству;
8. учешће у добротворним кампањама и развоју добротворниих, спонзорских и самосталних активностима;
9. међународна културна и образовна размена;
10. развој волонтеризма и рада са волонтерима.
деца, млади и одрасли.
национални ниво.
троје људи по уговру, 10 волонтера.
ПРОГРАМ: “YOUTH IN ACTION”
Пројекат: „Move your future ahead”
BG13/A2/513/R3
Почетак: 01.01.2014 годиина, крај 01.10.2014
Партнери: НВО “Les Francas – Federacion de l’Ain” – Француска; NВО ”Jaunimo savanoriškos veiklos centras "Deineta" – Литванија
Циљ пројекта: Пројекат „Усмери своју будућност“ се спроводи на територији Монтане. Он укључује волонтере двеју националности – Француске и Литваније, који су у року од 6 месеци посветили своје време изради креативних и уметничких производа, који су били од користи локалним заједницама. Активности пројекта су се састојале од припреме и организовања луткарских спектакала, који су били представљени у библиотекама локалних и државних институција за децу и младе. Пројекат је замишљен да стимулира и развија креативна умећа и креативност волонтера, док истовремено промовише мултикултурализам и комуникацију међу људима из различитих држава.
Буџет: 8700,95 евра

ПРОГРАМ: Национални програм за младе 2011 – 2015 година
Пројекат: Омладински информационо консултативни центар – Монтана
Бр. Пројекта: НПМ-021-П1/2014
Бр. Уговора: бр.25-00-3/04.12.2014 год.
Почетак: 15.12.2014; крај: 15.11.2015
Партнери: Општина Монтана, Дневни центар за децу и младе са посебним потребама – Монтана
Циљеви: Представљање квалитетних и доступних услуга у сагласности са потребама и интересоваљима младих области Монтана, на бази постојећих искустава и пракси као што су: обуке, информације, консултативне услуге.
Повећање мотивираности младих за лично усавршавање и развој је посебан циљ, који се реализује кроз неформално образовање и учешћем у различитим омладинским иницијативама које организује омладински центар.
Буџет: 16323 евра

Програм прекограничне сарадње ИПА Бугарска – Србија
Пројекат „Креативност у успону“ 2007CB16IPO006-2011-2-85 на основу Другог позива за Програм за прекограничну сарадњу ИПА Бугарска – Србија је реализован од стране водеће организације – Удружење „Омладински покрет за будућност“, гр. Монтана. Пројекат има за циљ да изради модел, у основи за међународне добре праксе и методологије, да цени богато културно наслеђе и савремени локални креативни потенцијал за ограничавање одлива мозгова код младђих нараштаја и да допринесе расту и капацитету циљних група (локалне власти и културне организације, у допуни са младим људима), који су повезани са туристичком атракцијом.
Креативне и образовне радионице за 120 ученика средњих школа у Монтани, Софији, Нишу (Медијана), Лесковцу.
Уметнички образовни састанци студената универзитета са насловом „Подели уметност“ и представљање креаативности бугарским и српским писцима у градовима – партнери у пројекту.
Израда блога и веб мреже.
Организовање недеље фестивала ”Creativity on the rise” са представљањем различитих заједничких литерарних, музичких, уметничких и филмсих остварање и пројеката, које су извели млади приликом обостраних посета у Србији и Бугарској.
Завршна конференција у Главној библиотеци „Уметност која говори“
Пројекат „Креативност у успону“ је укупног буџета од 131 373,63 евра и кофинансиран је од стране Европске уније кроз Програм за прекограничну сарадњу а у оквиру Инструмента за предприступање Бугарска – Србија.
Партнери на пројекту су: општина Медијана, Ниш, Србија, Образовни центар – Лесковац, Србија и Главна библиотека – Софија.
Непрофитно удружење од јавног значаја „Омладински покрет за будућност“ је члан Форума за грађанско учешће.