Submission #28

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 15:34
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
ЗАКРИЛНИЦИ
Бугарска
Непрофитно удружење од општег значаја
гр. Монтана 3400, ул „Александар Батенберг“ 12, ул. А, сп. 2, ст. 3
0879 42 99 09
zakrilnicite@abv.bg
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Предмет: Подршка социјалној интеграцији и личном развоју деце, младих и одраслих и породицама са неравноправним положајем. Подршка за побољшање добробити свих угрожених група у друштву. Развој и јачање цивилног друштва.
Основни циљ Удружења је да ради на укључивању деце, младих, одраслих и породица у неравноправном положају у друштво. Социјална заштита чланова друштва који за то имају потребу, као и спровођење активности за побољшање добробити деце и младих. Социјална интеграција и реинтеграција, подршка деинституцинализацији деце, младих, одраслих, интеграција лица у неравноправном положају.
/
деца, млади и људи у неравноправном положају.
област Монтана и цела држава.
Немамо.
/
НЕ.