Submission #29

Submission information
Submitted by mod-rs
Wednesday, November 8, 2017 - 16:32
178.220.128.100
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ СТРУКТУРЕ
Молимо вас да попуните образац у потпуности, без уласка у сувишне детаље.
ПОДАЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
Генерација
Бугарска
Фондација
3602 Лом – 2, ул. Латинка, бр. 5
+359 888 135 852
office@generation-bg.org
www.generation-bg.org
ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ИНСТИТУЦИЈЕ
1. Изградња могућности деце и омладине да се развијају и да добију социјална, радна и професионална искуства.
2. Промоција и подршка за откривање и развој младих талената.
3. Стицање знања и искустава код младих за активно учешће на тржишту рада и у економском животу.
4. Подршка изградњи, развоју и модернизацији центара за подизање професионалног и личног капацитета код младих.
5. Повећање друштвене информисаности о односима са проблемима, потенцијалима и могућностима младих.
6. Изградња услова и могућности за сарадњу међу различитим поколењима, а ради стицања одрживих веза и преношења вредности и традиција.
7. Промоција и подршка интеграцији група која су неравноправном положају – деца и млади, људи са посебним потребама, мањине, маргиналне групе и други.
Обуке
Знање за зпошљење
Пружање знања за припрему за конкурисање за радно место, израда аутобиографије и мотивационог писма, презентација на интервјуу за посао, промовисање радних дисциплина и навика. Биѕнис планови и предузетништво.
Дигитална знања
Обуке за израду базе знања за рад са програмима за обраду текста, израду презентација, рад са социјалним мрежама и са електронском поштом.
Грађанство
Упознавање са грађанским правима и одговорностима, системом за функционисање државе, функцијама институција и организација, промоција грађанског укључивања и развоја грађанског друштва. Израда базе знања за активно учешће у процесима доношења решења.
Екологија
Промоција одговорног понашања кроз изградњу еколошке свести и пружање знања за очување животне средине.
Клубови
Промоција и подршка самоорганизовању у неформалне групе са интересом за побољшање слободног времен.
Кампање и иницијативе
Организовање информационих и других кампања, промоција организовања иницијатива од стране и за младе људе.
Млади, млади у неравноправном положају, укључујући и оне који су напустили школовање и неактивне, омладински радници.
град Лом и регион.
за стално – 0, по уговору – 5, волонтери (годишње) 30.
Представљање консултативних услуга из области развоја бизниса иновативних омладинсх пројеката, јун 2015 година, 1,000.00 лева, „Техностарт – промоција иновационих активности младих у Бугарској“.
Пружање консултативне помоћи при изградњи и развоју иновативних компанија у оквиру пројекта „Техностарт – промоција иновативних омладинских активности младих у Бугарској“, који је финансирало Министарство економије и енергетике.
Екохлапета, јул – новембар 2016 године, Мтел-еко грант-природа са будућношћу
Основни циљ пројекта је пружање знања и умећа за очување животне средине код деце у најранијем узраст (II, III и IV група у вртићу) у граду Лом кроз промоцију волонтерских активности код младих и изградња примена интерактивне методике учења кроз искуство.
Основне активности у оквиру пројекта су:
- Израда и примена Методике учења младих за рад са децом;
- Припрема материјала ѕа рад са децом;
- Организовање и спровођење рада са децом.
Не.