Showing 11 - 20 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

България

Сдружение „Обектив“ Да работи за утвърждаване на националните и европейски ценности в образованието, правото, екологията, здравеопазването, спорта, социалната политика за подпомагане адаптацията, развитието и... преглед
Фондация „П.У.Л.С.”- Позитивни умения на личността в социума Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност... преглед
Общински младежки дом - Монтана Мисията на Младежкия дом от една страна е да осигури място и възможност на децата и младежите да оползотворяват пълноценно и по най-добрият начин свободното си време, да влагат енергията си... преглед
„Младежки порив за бъдещето” Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г.. 1. Да развива и утвърждава духовните и културни ценности в... преглед
Сдружение ”Закрилници” Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Социална закрила на нуждаешите се членове на... преглед
„Генерация“ Мисия на Фондацията е да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество, което се ръководи от... преглед
СНЦ „Знание, успех, промяна“ Мисията на Сдружение „Знание, успех, промяна” се отнася главно до развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение и насърчаване защитата на... преглед
Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ Сдружение МОС – Кюстендил работи в следните направления: • Младежки дейности • Социални дейности • Културни дейности • Екология и опазване на околната среда •... преглед
НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където... преглед
„Партньори-Дупница” Да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура,... преглед

Pages