Showing 21 - 30 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

България

НЧ „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където... преглед
Развитие на децата и младежите в Дупница - стимулиране на развитието на децата, младежите и други социални групи от гр. Дупница, региона и пр.; - възприемане и популяризиране ценностите на Европейския съюз; -... преглед
Младежки общински съвет по наркотичните вещества Ръка за ръка против наркотиците. Цели-повишаване на информираността на подрастващите по темата психоактивни вещества. преглед
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум Да подпомага и насърчава трансграничното сътрудничество между юридически лица с нестопанска цел действащи на територията на Северозападна България, регион Олтения – Румъния и Тимошки... преглед
Сдружение РАЙС Цели на Сдружението са: 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия за преодоляване на социалните проблеми в граничния район. 2. Подпомагане на развитието на... преглед
Страна:

Сърбия

Сдружение за децата и младежта – Отворен клуб Мисията на Отворения клуб е да се създада равни възможности за развитие на деца и младите хора, утвърждаване на многообразието и други демократични ценности чрез овластяване на младите хора... преглед
Център за местна демокрация ЛДА Неформално обучение на социалните актьори, информиране, изграждане на мрежи и популяризиране на принципите на активно гражданство. Центърът за местна демокрация на LDA осигурява подкрепа за... преглед
Гражданско сдружение „NEXUS-Вранье" Да допринесе за създаването на хуманно общество чрез създаването, координирането и изпълнението на проекти и програми, насочени към подобряване на качеството на живот на хората в състояние... преглед
АзБуки Мисията на Асоциацията е да развива демократични ценности, култура и традиции. преглед
Денизен – Център за граждански активизъм Мисията е да се развие местната общност чрез насърчаване на гражданската активност. Целите включват насърчаването и развитието на гражданското общество, защитата на околната среда,... преглед

Pages