Showing 41 - 50 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

Сърбия

Център за насърчаване на социалното съзнание - супер гражданин "Центърът за насърчаване на социалното съзнание - Супер гражданин" е гражданско сдружение от Ниш, основано през ноември 2012 г. по инициативата дългогодишни работници от медиите.... преглед
Сдружение за местно развитие „Каменица“ Нашата мисия е да допринасяме за устойчивото развитие на общностите чрез по-добро идентифициране и използване на местните потенциали, като същевременно подобряваме нивото на знанието,... преглед
Сдружение за развитие на творчеството Мисията на организацията е да участва активно в развитието на местната общност, да засили активизма на гражданите и младите хора, като подкрепя гражданските инициативи, както и... преглед
Сдружение “Развойно-иновативен център” Ниш Общото социално-икономическо развитие и просперитет на местните общности, със специален акцент върху правната, здравната и социалната защита на гражданите, екологията, енергийната... преглед
Гражданско сдружение “Детска радост“ 1. Подобряване на позицията на детето в обществото в съответствие с принципите и правата, определени в Конвенцията за правата на детето; 2. Подобряване на образователния процес и защита на... преглед
Образователен център Лесковац Организацията е създадена през октомври 2000 г., а мисията на Образователния център е да подкрепя и насърчава развитието на демократично общество в Сърбия чрез развитие на гражданския... преглед
Сдружение за развитие на предприемачеството Мисията на Сдружението за развитие на предприемачеството е да създаде по-добра бизнес среда, да развие предприемачеството и предприемаческия дух със специален акцент върху начинаещите в... преглед
Тимошки младежки център Мисията на ТОС е да се намалят рисковете (здравословни, икономически, социални) и рисково поведение на младите хора чрез насърчаване на творчеството, засилване на активността и участието на... преглед
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА Мисията на ПРОТЕКТА е пробуждането на гражданско съзнание чрез изпълнението на дейности в областта на демокрацията, европейската интеграция, културата, опазване на околната среда,... преглед
Гражданско сдружение КОКОРО - Бор Мисията е чрез ефективно използване на съществуващите ресурси, подкрепата на експерти и младежкия активизъм, да се постигне всеобхватна подкрепа на лицата и групите в риск, да осигури... преглед

Pages