Showing 51 - 60 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

Сърбия

КИЦ Пралипе Пирот КИЦ Пралипе е непартийна, неправителствена и нестопанска асоциация на граждани, основана на 20 юни 2001 г. Активистите от тази организация искат да допринесат за овластяването на ромското... преглед
Сдружение на ромите - Прокупле Развитие и еманципация на ромите преглед
Организация за защита на правата и подкрепа на хората с увреждания – Из кръга, Ниш Подобряване на условията на живот на хората с увреждания, решаване на общи проблеми и оказване на помощ, както и подобряване на социалното положение на жените с увреждания в Сърбия и... преглед
Съвет на учениците от средните училища на град Ниш Мисията на "Ученическия съвет" се основава на насърчаването на истинските ценности, които помагат на учениците в средните училища да се интегрират по най-добрия начин в... преглед
Гражданско сдружение РИМЕ Подобряване на качеството на живота на деца и младежи с увреждания преглед
Център за девойки МИСИЯТА на "Центъра за девойки" е УКРЕПВАНЕ НА МОМИЧЕТАТА чрез образование, активност и творчество. ЦЕЛ на Центъра за девойки: силни, самоуверени, вбезопасност момичета и млади... преглед
Астрономическо дружество Андромеда Популяризиране на астрономията сред младите хора, практическо наблюдение на небесни тела чрез телескоп, провеждане на творчески лекции на преподаватели от факултети в Сърбия и в чужбина,... преглед
Гражданско сдружение МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЕУНИ Младежки център - ЕУНИ е сдружение с нестопанска цел, създадено за неопределен период от време за постигане на цели в областта на: науката, културата, информирането, екологигията, спорта,... преглед
Млади посланници Мисията на младите посланици се изразява в приноса за укрепване на капацитета на младите хора чрез действия, насочени към междусекторно сътрудничество и подобряване на всеки индивид с... преглед
Младежки център за демокрация Младежки център за демокрация е сдружение с нестопанска цел, учредено за неопределено време, за да се постигнат цели в развитието и усъвършенстването на политиката за младежта. Цели:... преглед

Pages