Showing 61 - 66 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

Сърбия

Маркер Целите на сдружението са: - подобряване на обществената информация и промоция на ценностите на отвореното демократично общество; - развитие на гражданския активизъм и укрепването на... преглед
Асоциация на родители, настойници и приятели на деца и младежи с злокачествени заболявания - ЕПИГЕНИЯ Основната цел на ЕПИГЕНИЯ е да предостави материална и морална подкрепа на младите хора, децата и родителите на деца, страдащи от или страдали от злокачествени заболявания, както и да... преглед
Пиргос Визия на Асоциация Пиргос: Пиргос вижда Сърбия като модерна демократична, европейско ориентирана държава, активна в решаването на проблемите и готова да подобри своята среда. Мисия на... преглед
Център Е8 Вране Ние сме млади хора, които работят с млади хора и за млади хора. Ние даваме възможност на младите хора да открият суперсили и да станат супер герои и героини на техния живот и нашето... преглед
Младежка алпинистка асоциация "Драган Радославвич" Заечар Набиране на членове от всички възрасти и други граждани, които в природата искат да се развиват интересите си в спорта, отдиха, обучението по планински умения и познания, общуване,... преглед
ENECA ENECA е местна неправителствена организация със седалище в Ниш, регистрирана през 2005 г. Нашата мисия е местното устойчиво развитие на региона на Югоизточна Европа. Стремим се... преглед

Pages