Showing 1 - 10 of 65.   Show 10 | 50 | All results per page.
Земља:

Србија

Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб
Мисија Отвореног клуба је стварање једнаких могућности за развој деце и младих афирмацијом различитости и других демократских вредности, кроз оснаживање...
преглед
Центар локалне демократије ЛДА
Неформалном едукацијом социјалних актера, информисањем, умрежавањем и промовисањем принципа активног грађанства Центар локалне демократије ЛДА пружа подршку...
преглед
АзБуки Мисија Удружења је развијање демократских вредности, културе и традиције. преглед
Денизен – Центар за грађански активизам
Мисија удружења је развијање локалне заједнице подстицањем грађанског активизма. Циљеви обухватају унапређивање и развој цивилног друштва, заштиту животне...
преглед
Форум Ринор
1. Унапређење и развијање културно уметничког-аматерског и полупрофесионалног рада, едукација грађана, посебно деце и младих у културним делатностима,...
преглед
УГ „NEXUS-Врање“
Давање доприноса стварању хуманог друштва кроз креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка унапређењу квалитета живота лица у...
преглед
Центар за креативни развој - Књажевац
Мисија Центра за креативни развој – Књажевац је залагање за унапређење положаја деце и младих на свим нивоима засновано на демократским вредностима и...
преглед
Тимочки омладински центар
Мисија ТОЦ-а је да смањи ризике (здравствене, економске, социјалне) и ризично понашање младих, кроз подстицање креативности, јачање активизма и...
преглед
Земља:

Бугарска

Удружење Слободан омладински центар
Помоћ личном развоју младих у слободне грађане демократског друштва кроз њихово укључивање у образовне програме и друштвено користне активности.
преглед
Удружење "Модерна Враца"
Промоција иницијатива омладинског волонтеризма, подршка социјалним услугама (укључујући оне за децу и младе), активно укључивање
преглед

Pages