Showing 1 - 65 of 65.   Show 10 | 50 | All results per page.
Земља:

Србија

Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб
Мисија Отвореног клуба је стварање једнаких могућности за развој деце и младих афирмацијом различитости и других демократских вредности, кроз оснаживање...
преглед
Центар локалне демократије ЛДА
Неформалном едукацијом социјалних актера, информисањем, умрежавањем и промовисањем принципа активног грађанства Центар локалне демократије ЛДА пружа подршку...
преглед
АзБуки Мисија Удружења је развијање демократских вредности, културе и традиције. преглед
Денизен – Центар за грађански активизам
Мисија удружења је развијање локалне заједнице подстицањем грађанског активизма. Циљеви обухватају унапређивање и развој цивилног друштва, заштиту животне...
преглед
Форум Ринор
1. Унапређење и развијање културно уметничког-аматерског и полупрофесионалног рада, едукација грађана, посебно деце и младих у културним делатностима,...
преглед
УГ „NEXUS-Врање“
Давање доприноса стварању хуманог друштва кроз креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка унапређењу квалитета живота лица у...
преглед
Центар за креативни развој - Књажевац
Мисија Центра за креативни развој – Књажевац је залагање за унапређење положаја деце и младих на свим нивоима засновано на демократским вредностима и...
преглед
Тимочки омладински центар
Мисија ТОЦ-а је да смањи ризике (здравствене, економске, социјалне) и ризично понашање младих, кроз подстицање креативности, јачање активизма и...
преглед
Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА
Мисија PROTECTA-е је буђење грађанске свести кроз реализацију акција у областима: демократије, евро-интеграција, културе, заштите животне средине,...
преглед
Удружење грађана ''Кокоро'' - Бор
Misija je da eфикасним коришћењем постојећих ресурса, подршком стручњака и активизмом младих, успостави квалитетну и свеобухватну подршку појединцу и...
преглед
Клуб за оснаживње младих 018 (КОМ 018)
Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ18) основан је 2007. и регистрован 2008. као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је основни циљ...
преглед
Центар за унапређење друштвене свести – Супер грађанин
“Центар за унапређење друштвене свести - Супер грађанин” је удружење грађана из Ниша основано у новембру 2012. године на иницијативу дугогодишњих медијских...
преглед
Удружење за локални развој Каменица
Наша мисија је допринос одрживом развоју заједница кроз квалитетнију идентификацију и искоришћење локалних потенцијала уз истовремено унапређење степена...
преглед
Друштво за развој креативности
Мисија организације је активно учествовање у развоју локалне заједнице, јачање активизма грађана и младих подржавањем грађанских иницијатива као и сарадње...
преглед
Удружење Развојно-иновативни центар Ниш
Свеукупни друштвено-економски и привредни развој и просперитет локалних заједница, са посебним освртом на правну, здравствену и социјалну заштиту грађана,...
преглед
КИЦ Пралипе Пирот
КИЦ Пралипе - Пирот је нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, основано 20. 06. 2001. године. Активисти ове организације желе да својим радом...
преглед
Друштво Рома Прокупље Развој и еманципација Рома преглед
Организација за заштиту права и подршку особама са инвалидитетом ...Из Круга Ниш
Побољшање услова живота особа са инвалидитетом, решавање заједничких проблема и пружање помоћи као и побољшање друштвеног положаја жена са инвалидитетом у...
преглед
Савет ученика средњих школа Града Ниша
Мисија "Савета ученика" заснива се на промоцији правих вредности, које средњошколцима помажу да се на најбољи начин интегришу у процес...
преглед
Удружење грађана РИМЕ Побољшање квалитета живота деце и младих са инвалидитетом преглед
Центар за девојке
МИСИЈА „Центра за девојке“ је ОСНАЖИВАЊЕ ДЕВОЈАКА кроз едукацију, активизам и креативност.

ЦИЉ: Центра за девојке су: оснажене, самопоуздане...
преглед
Астрономско удружење Андромеда
Популаризација астрономије код младих, практична посматрања небеских тела помоћу телескопа, одржавање креативних предавања професора са факултета из Србије...
преглед
Удружење грађана ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЕУНИ
Омладински центар - ЕУНИ је невладино и непрофитно удружење, основано на неодредјено време ради остваривања циљева у области : науке, културе, информисања,...
преглед
Млади амбасадори
Мисија Младих амбасадора се огледа у доприносу јачања капацитета младих људи кроз акције усмерене на међусекторску сарадњу и усавршавање сваког појединца са...
преглед
Омладински центар за демократију
ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР за демократију (ОЦД) је невладино и непрофитно удружење, засновано на неодређено вријеме ради остваривања циљева у области развоја и...
преглед
Маркер
Циљеви Удружења су:
- унапређење јавног информисања и промоција вредности отвореног демократског друштва;
- развој грађанског активизма и...
преглед
Удружење родитеља, старатеља и пријатеља деце и младих оболелих од малигних болести - ЕПИГЕНИЈА
Основни циљ удружења ЕПИГЕНИЈА јесте пружање материјалне и моралне подршке младима, деци и родитељима деце која болују или су боловала од малигних болести,...
преглед
Пиргос
Визија Удружења Пиргос:Пиргос Србију види као модерну демократску, европско орјентисану државу активну у решавању проблема и спремну да унапреди своје...
преглед
Центар Е8 Врање
Ми смо млади који раде са младима и за младе. Оснажујемо младе људе да открију супер моћи и постану супер хероји и хероине свог живота и нашег друштва.
преглед
Омладинско планинарско смучарско друштво „Драган Радосављевић“ Зајечар
Окупљање чланова свих узраста и других грађана, који желе да у природи остварују своја интересовања за спорт, рекреацију, обуку у планинарским вештинама и...
преглед
ENECA
ENECA је локална невладина организација са седиштем у Нишу регистрована 2005. године.
Наша мисија је локални одрживи развој у региону југоисточне...
преглед
Удружење за развој предузетништва
Мисија Удружења за развој предузетништва је креирање бољег пословног окружења, развој предузетништва и предузетничког духа са посебним освртом на почетнике...
преглед
Удружење грађана "Дечја радост"
1. Унапређење положаја детета у друштву у складу са принципима и правима дефинисаним Конвенцијом о правима детета;
2. Унапређење процеса образовања и...
преглед
Едукациони центар Лесковац
Oрганизација је основана Октобра 2000-е а мисија Едукационог центра је да подржи и промовише развој демократског друштва у Србији, кроз развој цивилног...
преглед
Земља:

Бугарска

Удружење Слободан омладински центар
Помоћ личном развоју младих у слободне грађане демократског друштва кроз њихово укључивање у образовне програме и друштвено користне активности.
преглед
Удружење "Модерна Враца"
Промоција иницијатива омладинског волонтеризма, подршка социјалним услугама (укључујући оне за децу и младе), активно укључивање
преглед
Омладински дом - Враца
Одговарајућа средина, која доприноси социјалном укључивању младих и њиховом развоју; промовисање грађанског образовања и обуке;
- ефикасна превенција...
преглед
Дирекција Природног парка "Врачански Балкан"
Очување биолошких култура, конѕервационе активности, изградња туристичких инфраструктура, подршка одрживом туризму, образовне активности са младима и...
преглед
Ја волим Врацу
1. Да развија и утврђује науку, образовање, културу и уметност у Бугарској;
2. Да подиже квалитет образовања код рзличитих узраста;
3. Да...
преглед
Бокаја
Удружење БОКАЈА је независна организација чија се мисија заснива на разумевању развијања јаког грађанског друштва што се постиже активним укључивањем...
преглед
Активно друштво
- Учешће у утврђивању Европских вредности: Људско достојанство, Слобода, Демократија, Једнакост, Владавина права и Поштовање људских права.
1. Да...
преглед
Бугарски Омладински Форум
Оснофни циљ БОФ су:
- Иницирање и подршка друштвено корисним активностима, које директно и индиректно утичу на остваривање омладинског потенцијала;...
преглед
Омладински покрет за рурални развој у Бугарској
- да стимулишемо слободну грађанску иницијативу младих у сеоскким регионима;
- да генеришемо нове идеје и да реализујемо различите активности у...
преглед
Шанса за свакога, гр. Радомир
Популаризација вредности грађанског друштва, превенција етничке дискриминације, очување животне средине.
преглед
Фондација “П.У.Л.С.“ – Позитивне способности појединца у друштву
Мисија – Стварање услова за изградњу хармоничних односа код људи кроз развој њиховог емотивног и менталног потенцијала, на основу једнакости, разумевања и...
преглед
Општински омладински дом
Мисија Омладинског дома са једне стране је да осигура место и могућност деци и младима да најбоље и најкорисније искористе своје слободно време, ду улажу...
преглед
Омладински покрет за будућност
Непрофитна организација „Омладински покрет за будућност“ – Монтана је непрофитна организација основана 2005 г.
1. Да развија и утврђује духовне и...
преглед
ЗАКРИЛНИЦИ
Предмет: Подршка социјалној интеграцији и личном развоју деце, младих и одраслих и породицама са неравноправним положајем. Подршка за побољшање добробити...
преглед
Генерација
1. Изградња могућности деце и омладине да се развијају и да добију социјална, радна и професионална искуства.
2. Промоција и подршка за откривање и...
преглед
СНЦ "Знање, успех, промена"
Мисија Удружења се односи на утврђивање и развој духовних вредности и грађанско друштво за ненасилно понашање и промоцију заштите људских права у односу на...
преглед
Удружење "Омладински општински савет - Ћустендил"
Удружење ООС – Ћустендил ради се бави следећим активностима:
- Омладинске активности
- Социјалне активности
- Културне активности...
преглед
Развој деце и младих у Дупници
- стимулација развоја деце, младих и других социјалних група у граду Дупница и региону;
- установљвање и популаризација вредности Европске уније;...
преглед
Омладински општински савет за наркотике
Рука руци против наркотика. Циљеви–повећање информисаности адолесцената на тему наркотика.
преглед
Дунавски Еврорегионални Грађански Форум
Да помаже и промовише прекограничну сарадњу између невладиних организација која делују на територији северозападне Бугарске, регион Оптенија, Румунија и...
преглед
Регионална мрежа за иновативно образовање
Удружење спроводи активности од друштвене користи, кроз мобилизацију и развој ресурса за модернизацију образовања, квалификација и омладинског развоја у...
преглед
Регионална партнерства за одржив развој (РПОР)
Удружење РПОР – Видин има више од 10 година искуства у изради и спровођењу пројеката финансираних из фондова и програма, почевши од програма ФАР,...
преглед
Нов пут
Мисија је да се развијају и утврђују духовне вредности и грађанска јавност, помагање здравственој заштити, образовању, науци и култури, подршка социјално...
преглед
Развој и подршка ромским женама и деци
Мисија организације је да ради на побољшању живота ромске деце и жена, да подржава развој и интеграцију мањинских и маргинализованих група и да стимулише...
преглед
Центар за омладинске инцијативе Лом
Подршка промоцији запошљавања, смањења незапослености и промоција младих људи који намеравају да започну мали бизнис, подршка спровођењу програма за...
преглед
Консултативни савет за омладинске политике - Перник
Консултативни савет за омладинске олитике (КСОП) је јавни консултативни орган који је поставио Председник општине Перник и који се бави питањима омладинских...
преглед
Удружење РАЈС
Циљеви Удружења су:
1. Промоција прекограничне сарадње између Бугарске и Србије за решавање социјалних проблема у пограничном рејону.
2....
преглед
НЧ „Братство 1869“ гр. Ћустендил
Циљ организације је да задовољава потребе грађана које су у вези са развојем и обогаћивањем културног живота, социјалне и образовне активности у насељеним...
преглед
Удружење Објектив
Основни циљеви, прописани статутом / званичним документом удружења организације, су спровођење пројеката у потпуности, а посебно:
• Рад на утврђивању...
преглед
Партнери - Дупница
Изградња оптималних услова за одржив и балансиран развој социјално слабих, деце, младих, инвалида, ромске популације региона, економског разојва,...
преглед
НЧ „Пробуда 1961“, град Ћустендил
Циљ организације је да задовољава потребе грађана које су у вези са развојем и обогаћивањем културног живота, социјалне и образовне активности у насељеним...
преглед