EuroDesk

 


Евродеск е информационна младежки мрежа, която обхваща 29 страни-партньори от цяла Европа и повече от 900 локални Евродеск точки. Те са свързани on-line и обменят помежду си въпроси, зададени им от млади хора и отнасящи се за друга европейска страна – обучение, настаняване, работа, младежки обмени и др. Ангажиментът на Евродеск координаторите е да отговарят бързо и ясно на зададените въпроси. Свободен младежки център - Видин е една от локалните Евродеск точки, което значи че е оторизиран да използва мрежата и да предоставя информационни услуги на младите хора.

Направете своето запитване ТУК.