Tекущи проекти

2021

Име Референтен номер Статут на СМЦ Партньори Период Донор Прогнозна стойност
Център за работа с деца на улицата N/A доставчик на социална услуга   01/2017 - 12/2021 Държавно делегирана дейност 127 770,00 BGN годишно
Образователен ресурс по европейски ценности за училище (EVER Schools) 2018-1-FR01-KA201-048156 партньор организации от Франция, Италия, Португалия и Полша 09/2018 - 03/2021 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 155 234,00 EUR
През обектива на другия (TLO) 604877-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG партньор организации от Гърция, Малта, Германия, Швеция, Турция, Унгария, Румъния, Испания, Италия, Великобритания 10/2018 - 04/2021 Еразъм+ KA3 Европейската младеж заедно 499 053,35 EUR
Ние принадлежим - изследване на единството на Европа в многообразието 2019-2-FR02-KA205-016241 партньор организации от Франция, Португалия, Австрия, Полша и Турция 09/2019 - 03/2022 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 184 963,00 EUR
Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации CB007.2.22.065 партньор Тимошки младежки център - Зайчар 07/2020 - 10/2021 Интеррег ИПА България-Сърбия 148 275,72 EUR
InPower - Подпомагане на децата, подложени на АСЕ 2020-1-FR01-KA201-080418 партньор Организации от Франция, Португалия, Германия, Словения и Турция 10/2020 - 03/2023 Еразъм+ KA2 Стратегиески партньорства 207 073.00 EUR
Как да отглеждаме здрави и умни деца 09009301 местен партньор   03/2021 - 09/2021 Тръст за социална алтернатива 5 475.00 BGN