ППМГ „Акад. проф. д-р А.Златаров“, гр. Ботевград

Ботевградската гимназия е училище с дългогодишна история и традиции, което е сред най-елитните в общината. Тя е дала не само на града, а и на страната, изключително много забелeжителни личности – лекари, учители, политици, специалисти в различни области на науката и културата, общественици и т.н. Гимназията дава едно стабилно базово образование, което гарантира успешно развитие на младежите, продължаващи обучението си във висшите училища. Началото на гимназиалното образование в Ботевград се поставя през септември 1912г., когато са открити първите гимназиални паралелки към Прогимназията.

Месец след това директорът на училището Стамен Панчев заминава на фронта. Наследникът му Петър Илчев, с помощта на тогавашния кмет Тодор Лаловски, полага много усилия във военните години да не прекъсва сформирането на гимназиални паралеки.

Официалното откриване и отделяне на гимназията от прогимназията става на 1 декември 1918г. – рождения ден на Стамен Панчев.

През 1921г. след долния тригодишен курс на обучение в гимназията се открива и горен – двегодишен, за подготовка на начални учители. Първият випуск завършва през 1926г.

През 1947г. извън града, в западната му част, е построена сграда на два етажа с 12 класни стаи, стая на директора, лекарска стая и три стаи за други нужди.

Първоначално в сградата се настаняват IV и V гимназиални класове, а от 1951г. и останалите.

В началото на 1950/1951 година гимназията е наречена на името на големия български учен и приятел на Ботевград – акад. проф. д-р Асен Златаров.

През учебната 1970/1971 година е открита първата математическа паралелка.

От учебната 1986/1987 година гимназията става природо-математическа с два профила: математически и биологически.

Първите специализирани езикови паралелки са с френски език.

От учебната 1990/1991 година се откриват паралелки с интензивно изучаване на английски и немски език с подготвителен клас.

Приемът на ученици е чрез конкурсни изпити по математика, биология и география.

От учебната 1998-1999 г. се открива паралелка “Чуждоезиков профил”. Приемът на училището е чрез конкурсни изпити по Български език и математика.

През учебната 2004-2005 година открита първата математическа паралелка от V клас с интензивно изучаване на английски език.

Гимназията работи по европейски и трансгранични проекти. Има опит с изпълнение на проекти по програмата Еразъм+

Контакти:

Адрес: гр. Ботевград, бул. „България“  18
Тел: + 359879001661
Е-mail: pmg_zlatarov@abv.bg   
Web: www. pmgzlatarov.net

 

  • Total Visitors: 221069