Международен младежки фестивал - 3-6 юни

11.05.2022 Екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив" има удоволствието да Ви покани да се присъедините към  Международния младежки фестивал, който ще се проведе в периода 3 и 6 юни 2022 г. в град Пловдив.   Събитието е отворено за представители на институции, младежки центрове и организации, осъществяващи дейности в областта на младежта. 

Основната цел на фестивала е да ангажира младите хора в дискусии и дейности, по актуални за тях теми, като същевременно с това ще предостави пространство на участващите организации, да споделят, изследват и надграждат своите практики в сферата на младежка работа.

Разходите на участниците за изхранване и настаняване ще бъдат обезпечени от проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана по Финансовият механизъм на Европейското икономическо прострство 2014 - 2021 г. Транспортните разходи е необходимо да бъдат обезпечени от участниците. 

Повече подробности за събитието ще намерите тук. 

  • Total Visitors: 218855