Безопасност на децата, превенция и защита срещу злоупотреба с психоактивни вещества - Гимназия "Бора Станкович" Бор

В рамките на Ученическия парламент, Гимназия Бора Станкович в Бор, в сътрудничество с членовете на Парламента , но и с други ученици от нашето училище, се проведе семинар на тема: „Безопасност на децата, превенция и защита срещу злоупотреба с психоактивни вещества“. Семинарите бяха проектирани и реализирани от учениците от осми клас на нашето училище, които преди това са преминали обучение за безопасност, необходими знания и умения по темата за лошите последствия от психоактивните вещества. Чрез тези семинари и участието в тях - интерактивни игри, въпроси, коментари, учениците укрепиха съществуващите и придобиха нови знания по тази тема. Те също се забавляваха и постигнаха положителна комуникация и сътрудничество с водещите, но и помежду си. Това е само една форма на дейност, която показва, че ролята на ученическия парламент е особено важна в училището и че взаимодействието и положителната комуникация с неговите членове, както и с други ученици и млади хора са от съществено значение. Тя има за цел да свърже, да обмени опит, знания, по-добро опознаване и нови идеи..
.

  • Total Visitors: 209379