"Кажи НЕ на дрогата!" (Гимназия "Бора Станкович" Бор)

Нашият ученически парламент се занимава с темата, свързана с психоактивни вещества, чрез друга форма на проектно задание. Учениците между другото посочиха, че спортните занимания и здравословният начин на живот могат да се използват за защита и избягване на лошото въздействие на наркотиците. Значението на тази тема, която за съжаление все по-често присъства днес, беше представена чрез симулация на интересно телевизионно шоу (където някои ученици бяха в роля на водещи, а други като "експерти" в областта и отговориха на въпроси на водещи и публика) и представяне на важна информация и факти пред камерата. Чрез тези дейности бяха предложени възможни решения - как да се противопоставим и да се справим с този огромен проблем на съвременното, модерно общество.

  

  • Total Visitors: 231236