Drugi sastanak eksperata

26-27.11.2019. Drugi sastanak eksperata za liderstvo mladih i studentsku samoupravu uključenih u projekat Regiona participacije mladih održan je u Aleksincu, Srbija. Predstavljena je razvijena Metodologija studentske samouprave (Priručnik za rad učeničkih parlamenata), detaljno je komentarisana i dopunjena nekim idejama. Priručnik će se koristiti za planirane obuke i druge aktivnosti.

  • Total Visitors: 230913