Седми форум за обмяна на опит

19-20.04.2018 Седмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Велико Търново. темата на форума бе "Социални услуги за деца - дневна грижа".