Трети форум за обмяна на опит

15-16.03.2018 Третият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Враца. Темата на форума бе "Деинституционализация на услугите за възрастни".