Четвърти форум за обмяна на опит

22-23.03.2018 Четвъртият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Русе. Темата на форума бе "Приемна грижа".