Шести форум за обмяна на опит

12-13.04.2018 Шестият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за стари хора".